en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Wing Chun Kuen Phai

Již dlouhý věk, prověřen časem, se Wing Chun harmonicky pojí s každodenním životem lidí, kteří se věnuji studiu tohoto umění. Velký počet lidí studoval a stále pilně studuje tuto vědu, aby objevil svět plný moudrosti. Jistě pouze vytrvalí, houževnatí, trpěliví, a vnímaví dosáhnou požadovaného cíle. Díky těmto vlastnostem dokáží v budoucnosti vidět, a ne se jen dívat, správně konat a ne jen hezky mluvit, zaměřit se na detaily a ne jen podružnosti.

Není potřeba ostře odsuzovat mistry za to, že se věnovali jen malému počtu žáků. Činili tak pouze proto, aby nedocházelo k narušení tohoto stylu, a znalosti se mohly přesněji předávat dalším. Cvičeni je velmi dlouhé, a to nejen jako test loajality, ale také proto, aby se tělo mohlo postupně rozvíjet a adaptovat se potřebám cvičení, aby se posílilo a nesláblo, aby si člověk nepodlomil zdraví. Proto nemají mnozí dost trpělivosti a přestávají cvičit. Poté se snaží prozkoumat i další bojová umění, ale ta mají stejný přístup a vše se opakuje. To jsou příčiny diskuze na téma, co je lepší a co horší. Nejsou špatná bojová umění ani školy, je jen dobře či špatně vycvičený odborník, člověk dobrý nebo špatný, zlý nebo hodný, chytrý nebo hloupý, moudrý nebo omezený.

Bojové umění Wing Chun

Wing Chun má unikátní genotyp bojového umění, který přežil v průběhu staletí a je základem pro šíření a doplňování autonomní samoregulace bojových umění. Specifika neobvyklá síla a vnitřní potenciál Wing Chun je možné zdůvodnit přinejmenším tím, že toto umění bylo dlouho udržované v tajnosti a mimo ostatní druhy bojových umění. V celé své dlouhé historii nebyl Wing Chun zásadně změněn, narozdíl od jiných stylů. To ovšem neznamená, že Wing Chun nebyl podroben vnějším vlivům a existoval úplně odděleně.

Duch Shaolinu přinesl některé základní myšlenky a koncepty bojového umění, ale pouze v okamžiku vzniku a utváření stylu. V průběhu času během své existence se postavení Wing Chun zásadně změnilo. Za prvé, mistři shromažďovali a spojovali, zkoušeli v praxi a zlepšovali své znalosti a zkušenosti předchozích mistrů Wing Chun. Upevnila se vlastní metodika cvičeni, technický arzenál, taktika a strategie boje, filozofický pohled na svět: Wing Chun věnuje velkou pozornost vnitřní seberealizaci, kde psychofyzická práce převládá nad vnější prací a nárůstem svalů.

Bruce Lee Donnie Yen Robert Dauni Junior Nicolas Cage
 

Cvičení a meditace

Meditace

Praxe znamená kombinaci cvičení s meditací, s dýcháním, a s použitím síly. Pohyby těla jsou kontrolovány vědomím v zájmu dosažení optimální celkové soudržnosti a jednoty s psychofyzickým procesem. Používají se takové vlastnosti, jako měkkost, tvrdost, chytrost, rovnováha, velká síla, citlivost, intuice. Cvičí se zlomy, házeni, údery, tlaky, technika vyvedení z rovnováhy, velký arzenál techniky nohou a jejich vzájemné působeni s rukama a tělem. To vše je zahrnuto v sekcích lepicích rukou, bojových rukou, lepicích nohou, bojových nohou.

Dobrý Mistr Wing Chun dokáže kdykoli použít všech aspektů uvedených výše. Během cvičeni s partnerem, slyší a cítí jeho záměry, zachovává výhodnou polohu v požadovaném rozsahu, váže ho a nedovoluje mu rozvinout útok, sám rychle reaguje na změny, utočí a provádí protiútoky. Školy a styly které existovaly kdysi byly důstojné školy bojových umění, ale byly mnohem níže, co se týče praktičnosti, a z tohoto důvodu spíše od Wing Chun více přebírali než ho ovlivňovaly. Za druhé, Wing Chung získal pověst a respekt jako styl jistý ve svých silách a možnostech, který neničí ale vytváří.

Toto vede k zachování jedinečných tradic, které jsou základem a zárukou životaschopnosti, stoupajícího potenciálu a udržování vnitřní síly ducha Wing Chun.

Díky své svéráznosti Wing Chun zaujímá důstojné místo v řadě bojových umění.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace