en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Tradice a současnost

(Tradice, latinsky TRADITIO – 1) předání, pověst, vyprávění, 2) ústní předání (přenos) historického materiálu, 3) zvyklost, způsob pravidel chování, jenž je předáván od pokolení k pokolení, 4) elementy sociálně – kulturního dědictví, které je uchováváno ve společnosti nebo jednotlivých sociálních skupinách v průběhu dlouhého období).

Moderní chápání slova tradice se často redukuje, jen na suchý obsah hesla ve slovníku. Bohužel to pozorujeme i ve vnímání tradice Wing Chun . Povrchní pohled zkresluje podstatu daného stylu, do popředí staví pouhou mechaniku které chybí duše.

Pokud odmítneme bohaté duchovní znalosti a zkušenosti předchozích generací mistrů, připravíme se o možnost rozvinout vnitřní potenciál v sobě samotném, ve svých žácích, na tož v řadových studentech. Přestaneme-li se k tomuto odkazu hlásit, dojde k diskreditaci stylu a umění. Wing Chun Tradice Wing Chun  zanikonou, zůstane obyčejné podnikání. Taková cesta vnáší chaos do vnitřního světa člověka. Napomáhá rozštěpení lidské bytosti, neumožňuje zformování osobnosti, vede k emocionální a mravní nedostatečnosti, k duchovnímu infarktu. V honbě za suchou vnější mechanikou ztrácí člověk víru v to, co studuje, a pak hledá ospravedlnění a zdůvodnění své „degradace“. 

Náš svět, svět velkých rychlostí, zkracování vzdáleností, vyžaduje kardinální změny. Je třeba žít jinak, odhodit vše zbytečné, co nám brání pohybu vpřed. Efektivita! To je to kritérium, co stojí na prvním místě. Vezmi to, co je efektivní, a ostatního se zbav. Tak dochází ke zrození „novátorských mistrů“. 

Jejich novátorství má dvě příčiny. „První z nich je to, že neexistuje opravdový řád v předávání znalostí nebo trpí dostatkem samotných znalostí a jejich pochopení. Vnáší-li člověk do studia  různé kousky z jiných směrů, jedná se o neúctu a o to, že nevěří tomu druhu bojového umění, které studuje a předává. Vzniká nemravný vztah ke stylu a lidem, kterým je toto přdáváno. V tomto světle se ztrácí pozitivní význam daného stylu.

Druhou příčinou je jen a jen podnikání, jedná se o špinavé podnikání, protože v něm nejsou zastávány jasné pozice mravnosti ve vztahu ke spotřebiteli. Ať je to jakkoli, toto „podnikání“ se stalo významnou součástí dnešní doby. Z své pozice se takový člověk snaží pouze posuzovat, co je lepší. To podstatně ovlivňuje představy a reálném systému, mravní vztah k Wing Chun . V okamžiku kdy je „podnikání“  stavěno nad morálně – etické normy. Svým jednáním „novátorští mistři“ uměle omezují možnosti, znalosti a pole působnosti dané vědy. I když takový člověk studuje Wing Chun  mnoho let, vkrádá se otázka, Wing Chun zda toto učení kdy doopravdy studoval. Vždyť jeho jednání o něm vypovídá něco docela jiného. V klášterech se ne vždy nachází opravdoví mniši, i když se tam žijí již mnohá léta. 

Atmosféra mezi novátorskými mistry Wing Chun  je nasycena morálními výpary jako věrným symptomem praktické bezmoci a psychologického zoufalství. Aniž by si uvědomovali své jednání, diskreditují styl, a to především po mravní stránce. Když své jednání vysvětlují tím, že obohacují tento systém, sami nemohou přiznat, že se nenacházejí v tradici Wing Chun , ale jen chodí kolem. Neznalí celistvého systému, otevírají cestu ke zvůli, k překroucení Wing Chun . 

Takový přístup se nemůže vyhnout duchovnímu vyčerpání. Především je třeba pochopit, že tradice Wing Chun  je duchovností a pěstováním ducha, utvářením celistvosti člověka. Duchovnost nám pomáhá vyhnout se degradaci, duchovní dystrofii. Když jdeme cestou tradice, cestou ducha, jedná se o stálost, stabilitu samotného člověka, stabilitu života, stabilitu jeho orientace, o to, co v člověku probouzí sílu ducha. Takový člověk se má o co opřít, o to silné, věčné, co se nikdy nezmění. 

Zataženi do mrtvé novátorské činnosti na počátku cítí, že vše je v pořádku, že „země se hnula“. Po čase se iluze rozplyne, pak pocítí vanutí chladu, odcizenosti a nudy. 

Absence  „opěrného bodu“, té opory, která byla smetena, vede k emocionálnímu vyčerpání. 

Ve své podstatě je tato tendence na počátku velmi lákavá, když se však stane jednáním bez duchovnosti, diskredituje člověka. 

Podle tradice školy Wing Chun  probíhá předání znalostí po etapách. Nulová etapa obsahuje základní rozdělení bojového arzenálu, studium Čchi Kung , které pomáhá odkrýt potenciál člověka. 

Mnozí jsou tímto uspokojeni a zůstávají stát, majíce za to, že se jedná o pravý Wing Chun , že toto je to mistrovské umění. Tím jejich pochopení končí. 

Vyšší oddíl nulové úrovně v člověku rozvíjí dobré zvládání bojové techniky, poskytuje  dobré praktické chápání Čchi Kung  a akupunktury nulové úrovně, znalosti o tom, jak je třeba vést souboj a jak je možno se mu vyhnout. To vše je nulovou úrovní. Tato etapa počítá se žáky, kteří jdou s „dobou“ novátorských mistrů. 

V tradici Wing Chun  existuje poučka, že stabilita a pokrok vyplývají ze stálosti a pevnosti. Jsou žáci, jimž je vlastní jít cestou kardinálních změn, proměnlivosti, hledajíce pokrok. Ve starověké Číně kolovalo pořekadlo: „Pro tebe je prokletím žít ve století změn.“ Naproti tomu těm, kdo jdou dál, držíce se tradic, se dostává vysvětlení úrovní mistrovství. První je zrno Budhy. Druhou je malá Nebeská dráha. Třetí je velká Nebeská dráha. Těm, kdo jdou s „dobou“ novátorských mistrů, je mimořádně obtížné vysvětlit, proč dochází k přešlapování na místě, proč se to tak hluboko zakořenilo ve světě bojových umění, proč tak mnoho lidí, kteří v sobě nesou obraz „rozumného vychovatele“, volí destruktivní cestu, cestu novátorského mistra. 

Jediné, co je na to možné odpovědět je: „Jít cestou tradic je obtížné, avšak ten, kdo jde touto cestou, ten pochopí učení Wing Chun .“ Ten, kdo jde novátorskou cestou, jde snadno, cesta se však upírá do stěny, proto se ve světě mnoho lidí zabývá Wing Chun , ale jen málokdo z nich se stane skutečným mistrem. 

„Jeden bohatý mladý úředník se zamiloval do sadařství a časem mu vyrostl velký krásný sad. Přátelé, když k němu přišli na návštěvu, byli uchváceni jeho sadem a chválili ho za to, že dosáhl velkolepého úspěchu v daném umění. Sám hospodář však cítil, že tomu, čím se zabývá, něco chybí. Rozhodl se tedy, že půjde a poradí se starým sadařem, který žil na kraji města. Když přišel k jeho domu, zastihl staříka, jak zalévá sad. Čerpal vodu ze studny a nosil ji ve džbánu k rostlinám a každou z nich zaléval.               

Když se se staříkem přivítali, zeptal se ho, proč si neudělá zařízení na zalévání tak, aby si ulehčil svoji práci. Na což mu stařík odvětil, že používáním jakýchkoliv zařízení by měla jeho práce méně srdce, méně duše, jednalo by se jen o mrtvou mechaniku. Když se z umění stává mechanika, není již opravdové. Vytratí se smysl. Srdce bude neklidné a duch usne. Když mladý úředník vyslechl takovou odpověď, pochopil, co mu chybělo.“

 

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace