en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Technika Manekýn

Když slyšíte slovo „Wing Chun“, co Vás napadá, jaké máte asociace s tímto slovem?  Sdílím svůj názor zakládající se na vlastní zkušenosti.  Když se mně někdo ptá, jakým bojovým uměním se zabývám, zpravidla během odpovědi na tuto otázku přesně vím, že moje odpověď bude adresována člověku, který každopádně viděl jeden z mnoha filmů o Wing Chun nebo o mistrech Wing Chun.  Nebo ty filmy neviděl, ale má nějakou představu.  Dále následují dvě varianty: člověk, který slyší o Wing Chun říká, že ví o čem je řeč a druhou variantou je, že pro něj toto slovo je absolutně neznámé.  V tom druhém případě se ptám, jestli viděl filmy o bojových uměních ve kterých se hrdinové  trénují pomocí dřevěných sloupů s vystupujícími častmi.  A hned na to obdržím nadšenou odpověď: „Ano, viděl jsem je! Takže toto je Wing Chun!“ 

Vybavuji si řadu filmů a známých herců, kteří používají dřevěný manekýn ve filmech, přičemž v poslední době to nejsou jen Asiaté.  Mohu tedy dospět k závěru, že dřevěný manekýn je jednoznačně symbolem Wing Chun a také že je velice důležitou, velkou a složitou částí bojové techniky.

Během komunikace s velkým množstvím příznivců Wing Chun, žijících v různých zemích, patřících do různých organizací anebo s těmi, co se zajímají o Wing Chun jen okrajově, jsem si všimnul, že dobrým zvykem je mít doma hlavní trenažér Wing Chun.  Trenažéry mají různé konstrukce, různé typy upevnění částí atd., Také názvy mají podle záliby majitelů: Manekýn, Břevno, Panák, Wooden Dummy a Moc Nhan.  Samotná přítomnost dřevěného manekýna v domácností je určitým kritériem vážností přístupu k osvojení Wing Chun.  I když někteří používjí manekýn spíš jako věšák. I pro ně je znamením příslušnosti k bojovému stylu. Je to dobře a tak to má být.  Protože hlavním účelem dřevěného manekýna jsou samostatné tréninky, když není k dispozici tréninkový partner, a také praxe dodatečných cvičení pro formování kvalit a principů nezbytných pro Wing Chun.

Dřevěný manekýn se objevil ve výuce Wing Chun velmi dávno.  Je známo, že kořeny umění Wing Chun sahají do dob tréninků v Chrámech Šao-lin, během kterých se používal velký arzenál trenažérů. Proto, možná, mistři, kteří se podíleli na vytvoření stylu, využívali zkušeností předchůdců, když navrhovali trenažér.  Je známo, že herci Čínské opery, kteří uměli Wing Chun, během svých cestování na lodích používali stožáry jako trenažéry, což jim dovolovalo praktikovat cvičení během svých cest. 

V současné době existuje hodně materiálů pro výrobu trenažéru, dokonce už nemusí být jenom ze dřeva, i když je lepší používat tradiční dřevěné konstrukce.  Každé odvětví Wing Chun má svoje požadavky na konstrukci trenažéru.  To je dáno především zvláštností formy, kterou je třeba cvičit.  Ale také existují varianty konstrukcí, vytvořené na základě iniciativy mistrů, cílem kterých jsou případné změny nebo zdokonalení.  Některé z těchto variant se stávají m´dní záležitostí a dokonce prezentují samy sebe jako jediné správné.  Povím Vám jeden příklad.  Jednou mi zavolal člověk, chtěl hovořit o tréninku. Na konci rozhovoru se zeptal, jestli je možné přijít a podívat se na vybavení sálu.  Zeptal jsem se ho, jestli se dřív zabýval Wing Chun.  Odpověděl, že ne. Tehdy jsem se ho zeptal, co by si přál vidět v sále, aby začal trénovat. Zeptal se: „ Máte manekýn Yp Mana?“ Na to jsem mu odpověděl, že zatím mám v sále manekýn Pokazeeva, ale že je taky docela dobrý.)) Vlastně, je to docela dobrý přístup, když někdo chce hned trénovat na dřevěném manekýnu!  Ale, odešli jsme od tématu… Je docela jednoduché zkonstruovat dřevěný manekýn, vše záleží na možnostech a fantazii.  Dokonce můžu uvést příklad konstrukce, která připevňuje tři výstupy na jakýkoli strom, například v parku, se kterou se dá trénovat a po skončení tréninku se konstrukce sundavá.  Nejdůležitější je odhodlání.  Problémem je, že většina lidí z nějakých důvodů odkládá cvičení s použitím břevna na pozdější dobu. Podstatou tohoto problému je nechápání role dřevěného manekýna, jeho účelu a možností cvičení nehledě na úroveň a zkušenost. Toto bude tématem naší diskuze a doufám, že každý opravdu odhodlaný žák Wing Chun se zamyslí nad pořízením trenažéru domů, aby mohl začít zdokonalovat technické elementy, což se nepochybně projeví jako dobrý pokrok na cestě k mistrovství. 

Co se týče cvičení pomocí manekýnu… Na základě komunikace se začátečníky i pokročilými žáky klubu Wing Chun jsem došel k závěru, že je několik důvodu odkládání tréninků pomocí břevna na pozdější dobu.  Paradoxem je také skutečnost, že všichni by chtěli umět pracovat s manekýnem, ale nic pro to nedělají.  Na to existuje vysvětlení. Když opomineme téma seminářů, v tomto případě často slyšíme výmluvy, že si to nemohou dovolit anebo, že se jim nechce jet do jiného města.  Je to pochopitelné, stát se může cokoli.  Ale ve skutečnosti existuji jen dva důvody, přičemž jejich původ není jasný. Žák se cítí že by toho byl schopen a přál by si to, ale někdo mu řekl, že na to je ještě brzo! Na to argumentuji tím, že práci s břevnem se podle programu věnuje ve stádiu přípravy na 5. dan.  Je to správně, ale jen co se týče formy, mimo formu je spousta technických elementů, které se dají výborně trénovat, počínajíc základy, dále pak podle programu – 112 svazků atd.  Mimo to, Učitel chce vyjít vstříc tomu, kdo si přeje ponořit se do určité oblasti, a rozhodl se umožnit jim studium formy, jejího významu, výcviku a nácviku v páru na jakéhokoliv stupni technické vyspělosti.  Pokud se na to někdo cítí být připraven a přál by si to, pak není žádných překážek. Druhý důvod je velmi jednoduchý – je to složitost zapamatování. V tomto případě je třeba pracovat na sobě.  Dokonce bylo několik případu, když někdo absolvoval seminář, naučil se nějaké části formy, pak zapomněl na nějakou její část a už nepřišel na další seminář, protože nechtěl vypadat blbě v očích instruktorů. Je to v pořádku, každý z nás si osvojuje nějakou látku svým způsobem, nejdůležitější je hned po semináři opakovat nové elementy co nejčastěji a nebát se zeptat těch, kdo určitě ví odpovědi na otázky.

Wing Chun Kuen Phai je tradiční školou a měli jsme štěstí, že jsme obdrželi „Dřevěný Manekýn“ v celkovém objemu. Forma na břevnu se skládá ze tři částí.  Každá část nese určitou informací, která ovlivňuje formování a zdokonalení techniky Wing Chun. Dřevěný manekýn je velkou části techniky a je zvláštní vrstvou uvnitř programu Školy. Forma obsahuje velké množství úderů, blokování, zlomových elementů a spojek, které se nedají najít jinde. Toto přidává formě na působivosti, moci a míře rozvoje pohybového potenciálu v kontextu techniky a principů Wing Chun. Někteří se pokusili o spočítání počtu elementů v úplné formě a vzdávali to po číslu 500.  Takže, jak už bylo řečeno, forma na dřevěném manekýnu se skládá ze tří části.  Ve stručnosti se dá říct, že první část, spolu s cvičením techniky práce rukama (údery, odrazy, spojky) se hlavně soustřeďuje na otočky, úhly a průniky.

Pokud se tedy budeme věnovat všem principům a pravidlům samostatně, tréninkem pomoci břevna, budeme se učit správné pozice, správné pozici vůči soupeří, pochopení centrální linie a centrální osy a v souladu s tím se naučíme správnému vyměření uhlů a struktury. Pomáhá nám to při udržování rovnováhy a činí to techniku silnou a koordinovanou.  Otočka, krok, vstup, spojení trupu, rukou a nohou.  Toto všechno se nacvičuje na trenažéru.  Druhá část formy z velké části používá technické elementy jako obraty a odstup z linie útoku.  Třetí část formy používá všechny výše uvedené techniky a k tomu vstup do blízké distance s použitím techniky loktů.  Je třeba dodat, že v technice formy s použitím břevna jsou přítomné všechny části a technické aspekty Wing Chun: práce na pozici, kroky, údery pěstmi, dlaněmi, prsty, lokty, zlomy, kopy nohama, koleny a také krátké bodové údery a sekající údery. Přitom se velká pozornost věnuje poloze těla, dechu a celkové koncentraci.  Během práce na břevně se posilují ruce a objevuje se schopnost pracovat v páru v tvrdší podobě, bez viditelných poškození a zranění.  Břevno učí produkovat krátké úsilí v bodě kontaktu, tím pádem je to efektivní a bez zbytečných pohybů.  Technika se buduje podle principu nutného minima, bez zbytečných pohybů, rozmachů nebo stlačení.

Struktura formy dělá techniku tekutou a práci všech částí těla koordinovanou.  To vše podporuje racionální použití sil, tím pádem také efektivitu.

Zapamatování formy a technických spojek tvoří situační spontánní reakce s následující demonstrací pohybů, cílem kterých je řešení problému co nejvíce racionálním způsobem, který je úkryt v elementech formy. Ještě jednou je třeba podotknout následující věc – na dřevěném manekýnu se dá pracovat od začátku. Do modrého pásu se technický arzenál skládá z úderů, odrazů úderů, a jejích kombinací.  Základní kroky, vstupy z úhlů, kombinování kroků s údery a jejich odrazy.  Práce z vnější a vnitřní strany rukou manekýna.  A také spousta jiné techniky podle programu.

Varianty 112 technik, kopy nohama, varianty techniky loktů.

Na břevně se dokonce cvičí technika mečů-motýlků a také existuje podoba břevna pro práci s tyčí.

Přesto nejcennější je forma, která se vyučuje na břevně, trénuje se na vzduch a v páru, procvičení spojek. Cennost seminářů je v tom, že budete seznámeni se základními elementy, které hned na začátku určí správnou polohu těla, rukou a způsob interakce s rukama manekýna při provedení technických elementů. Tyto nuance se nedají pochopit samostatně. Budou vysvětleny varianty provedení formy, správné použití síly a součinnost celého těla.  Také bude vysvětlena stavba dřevěného manekýnu a podány základní údaje pro správné vyhotovení trenažéru pro individuální použití. Je to velice důležité a ovlivňuje to kvalitu a efektivitu techniky, která se vyučuje. Když začínáte trénovat pomoci břevna, je důležité se nezastavovat,je třeba se snažit naučit se první část formy, procvičovat ji. Pak ucítíte, že stálá praxe na břevně se pro Vás stala nutností. Získáte zvláštní individuální styl, který se zformuje během práce na trenažéru. Začněte pracovat spontánně, rychle se budete přepínat z jednoho technického elementu na druhý, z jedné spojky na další a to vše harmonicky a tekutě. Je velkým potěšením když dokážete přijít k manekýnu a předvést hezkou kombinaci bez zpomalujícího přemýšlení. Později jakákoli technika s partnerem bude fungovat stejným způsobem a věřte, že ti, kdo pracuji na dřevěném manekýnu, budou mít vždy náskok.

Na závěr si ještě jednou připomeneme – dřevěný manekýn je pravým symbolem Wing Chun, je to zajímavý a mnohostranný úsek Školy Wing Chun Kuen Phai, který je otevřen pro všichny, kdo si přejí se mu naučit. Vzpomeňte si na dobové fotografie mistrů Wing Chun, všichni pózují na dřevěném manekýnu. Manekýn je jedním z vrcholů mistrovského ovládání Wing Chun. V každém případě zkuste najít možnost pořídit si trenažér. Bude pro Vás neocenitelným pomocníkem během samostatných tréninků. Pokud byste si přáli ponořit se do učení hlouběji, uvítáme Vás na seminářích.

Plánujeme výrobu různých informativních materiálů a také krátkých video lekcí, cílem kterých je zjednodušení přístupu k samostatné výuce. Lekce, které jsou jednou pochopené a naučené, jednoznačně ukážou velké možnosti tréninku na břevně. Základní úroveň bude jednoduchá na pochopení, objeví se přání poznání formy.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace