en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Technika Lepící ruce

"Lepkavé ruce" (LR) můžeme podmínečně rozdělit na dvě velké části:

Doslova od samého začátku praxe LR ihned ucítíte, že během provedení cvičení ruce ztrácejí kontrolu a citlivost – ramena a celé tělo těžknou a jsou jako ze dřeva, chodidla tuhnou a bolí vás kolena. To vše je spojené s tím, že jste příliš strnulí a napjatí.

V LR je nejdůležitější uvolnění a kontrola vlastního těla (věnování pozorností celému tělu). A jenom při stálé práci se dá dosáhnout toho, že vaše ruce a celé tělo získají lehkost, sílu a větší citlivost. Pokud budete dodržovat všechna pravidla a požadavky práce LR vaše možnosti a schopnosti budou růst. Žák začne cítit energii, která, při poctivých trénincích, bude pokaždé růst a akumulovat v jeho organizmu, bude hmatatelnou, aniž by byla viditelnou. Během praxe LR je třeba stále celým tělem naslouchat pohybům rukou partnera a fixovat pocity způsobené těmito pohyby.

Bez této schopností není možné v celkové míře rozpoznávat záměry soupeře (partnera). Stálá praxe LR časem umožnuje pochopení smyslu tohoto cvičení, kdy se tato metoda práce dá uplatňovat. Po rozvíjení tenké citlivosti a síly, nazval bych to citlivou (jemnou) sílou, je možné manipulovat soupeřem při přímém kontaktu - manipulovat jeho rovnováhou a silou. Pomocí tence citlivých rukou je možné ucítit polohu partnera, určit jeho úmysly a během okamžiku ve výhodné pozici pohodlně nasměřovat jeho sílu do prázdna. Takovým způsobem vyčerpáváme síly soupeře, aniž bychom se při tom nějak napínali nebo plýtvali vlastní síly na odporování. Jen v tomto případě soupeř bude v absolutní prázdnotě, budeme připraveni za jakýchkoli okolností.

Při interakci s partnerem musí být dotek lehký jako pírko (chmýří). Lehkost doteku musí být taková, aby soupeř necítil odpor naších rukou, a lepkavost musí být taková, aby se nemohl od nás odtrhnout při jakémkoli pohybu. Po dosažení takovéto kvality budete ve výhodě, protože budete moci v jakémkoli okamžiku adekvátně a efektivněji reagovat na jakékoli činy soupeře (partnera). Ještě jednou podotýkám, že taková kvalita práce je možná jen při hlubokém uvolnění, klidu a kontrole. Přílišné napětí vede k porážce!

Reakce na pohyby partnera musí být okamžitá, ale klidná – jako voda, která obtéká a spolkne padající kámen. Přesně stejným způsobem funguje technika LR. Nezávislé na tom, co děla partner (ale vždy ve spojení s tím, co dělá) jakékoli jeho pohyby, ať jsou široké nebo úzké, rovné nebo zaoblené, rychlé nebo pomalé – stále a nepřetržitě je následujeme. Ale je vždy nutné pamatovat si, že jen přes jemnost a pomalé tempo se dá dosáhnout bleskové neutralizace činů soupeře. A jen pokud budete úplně uvolnění, dokážete se tím zabývat nekonečně dlouho.

Začátečnici dělají LR velice amplitudně, ale ti, kdo dosáhli určité úrovně mistrovství, používají nejkratší a nejméně pozorovatelné pohyby, postupně zmenšujíc jejich amplitudu do jednoho bodu. Z vnějšku vypadají jemně a poddajně, ale jejich vnitřní stav je naplněn silou, kterou jsou připraveni ve kterémkoli okamžiku použít. Vytrvalé tréninky LR zvětšují zásoby vnitřní energie. Jedním z nejdůležitějších a nejtěžších úkolů žáků Bojových umění je výchova, vypěstování, nebo, jak se tomu říká na Východě, „vykrmení“ vnitřní síly, aniž by byla projevená z vnějšku, aby byla překvapením pro soupeře.

Pokud vezmeme v úvahu vše výše zmíněné o párové práci s partnerem, objevuje se možnost a schopnost se bránit tím, že budeme vyčerpávat sílu partnera do té doby,dokud se nevypaří a nezbyde po ni ani zmínka. Po dosažení lehkostí a pohyblivosti během práce LR dokážeme neutralizovat hrubou sílu partnera. Nezávisle na situaci budeme připraveni k odražení jakýchkoli pohybů, směrovaných na nás ať se budou jakkoli měnit.

Klíčem k volnosti v pohybech LR je zapojení partnera do nutné posloupnosti, aby byl přinucen přijmout pro něj nepohodlnou pozici. Potom co přivedeme partnera do nepohodlné pozice, získáváme možnost regulovat jeho centrum tíže (získáváme kontrolu nad všemi jeho pohyby). Po ztrátě stability (rovnováhy) se bude partner snažit ji udržet, nesoustředí se na obranu, tím pádem bude otevřený pro realizaci vašeho úkolu (útoku).

Umění se přilepit k partnerovi je velmi důležitým aspektem, který se také používá v LR. Bez této dovednosti není možné neutralizovat útok partnera a také provádět protiútok. V podstatě, bez umění uplatnění této techniky nejsme schopni efektivně se bránit a útočit. Je důležité si pamatovat, že během aplikace musí být všechny pohyby lehké a zručné. Nemotornost, strnulost a napětí umožní partnerovi rychle pochopit vaše úmysly, tímto se před ním odhalujete, bude se okamžitě snažit o pokažení vašich plánů, například tím, že prodlouží vzdálenost. Přilepení funguje efektivněji, pokud se partner snaží útočit jako první. V tomto případě pro něj bude těžší se zbavit přilepení, protože v okamžiku začátku jeho útoku ho už máte pod kontrolou tím, že omezujete flexibilitu jeho kloubů, zápěstí a loktů. Předtucha útoku, okamžité přilepení a získání kontroly je možné jen při vysoké citlivostí a uvolněností. Pokud to neuděláte, budete ovládaní vy a stane se z vás jednoduchý terč. Přilepení se není chytání se! Uchycení je jiný a zvláštní typ práce. Při přilepení se snažte nechytat se za ruce partnera, tyto pokusy vás omezují a umožnují vás dostat do nepohodlné pozice (kontrolovat vás).

Přilepení se musí uskutečňovat bez hrubého fyzického působení. Je lehkomyslné a hloupé spoléhat jen na hrubou fyzickou sílu, protože v tomto případě se citlivost blíží nule a vy se můžete ponořit do prázdnoty tím, že ztratíte sebekontrolu a také kontrolu nad partnerem.

Stálá praxe přilepení dovolí naučit se přesně cítit partnera a všechny jeho úmysly i když se ho lehce dotknete jednou rukou. Používání pohybů s velkou amplitudou prozrazuje nízkou úroveň znalosti Wing Chun, protože čím větší je amplituda, tím jednodušší je porozumění úmyslů a tím víc je času na jejích překažení. Stav přilepení se dá přirovnat s nesením sklenice s horkou vodou – nesmíte ji chytit příliš silně, abyste si nepopálili ruku a nesmíte se příliš uvolnit, protože jinak vám ta sklenice spadne. Stav zlatého středu mezi úsilím a citlivou kontrolou (uvolněností) je nutný pro správnou praxi přilepování. Je to možné tam, kde není napětí, stejně tak nesmí docházet k přílišnému uvolnění, ochablosti.

Během studia LR je třeba vědět, že ne vždy je možné neutralizovat pohyby partnera, když mu čelíte, nesmíte se spoléhat jen na zručnost rukou. Ve složitých případech se používají otočky těla a odchod z linie útoku. Když se otáčíme doleva nebo doprava udržujeme přesnou kontrolu nad svým centrem tíhy. Odchod z linie útoku umožnuje rukám nasměrovat útok partnera do prázdnoty, narušit jeho rovnováhu, dostat ho do pozice, kdy nekontroluje situaci a dostává se pod naší kontrolu. Po dosažení dobrých výsledků v odchodu z linie útoku, udržujeme kontrolu nad sebou a nad partnerem, zvětšujeme naši funkcionalitu a zvyšujeme kvalitu práce v LR. Podle míry trénovanosti se bude odchod do strany zlepšovat a pocity budou více komfortní. Odchod z linie útoku musí být přesný a rychlý, musí být neočekávaný pro partnera. V opačném případě může partner stihnout získat zpět rovnováhu své pozice a jednoduše se vyhne působení vašeho protiútoku, anebo využije vašeho přemístění a umístí vás do pozice poražen. Citlivost LR umožnuje provést odstup-otočku přesně v tom okamžiku, kdy je to potřeba pod vlivem síly tlaku partnera. Bez této citlivosti odchod vždy bude špatně naplánovaným – bud’ bude příliš brzo nebo příliš pozdě.

Po nastudování otoček pro vás bude jednodušší vyhýbat se útoku a pro partnera bude těžké získat výhodu během soubojů s vámi. Po odchodu z linie útoku je propadnutí vašeho partnera do prázdnoty třeba posílit tím, že mu pomůžete rukama ve směru pohybu, vyvedete ho z rovnováhy až do jeho pádu na zem. V opačném případě nebudou vaše činy dostatečné pro vaši obranu. Pomoc rukama musí být správně načasována, jinak se dostanete do nesnáze. Tato pomoc nesmí být příliš jemná – je třeba pomáhat dost silně, ale přitom je třeba udržovat vlastní rovnováhu a stabilitu. Jen v tomto případě je možné dosáhnout výsledku vyvedení z rovnováhy, který se dá nazvat úspěšným.

V LR je velice důležitým aspektem dobré načasování útoků, obrany a protiútoků. Váš útok musí být bleskovým a silným, přitom trup musí být ve vzpřímené poloze, v žádném případě se nesmíte naklánět do strany, abyste neztratili rovnováhu. Je to nutná podmínka útoku. Během praxe LR je třeba studovat nejenom obranu, ale taky útok, jinak může nastat situace, kdy bude těžké nebo nemožné odrazit nátlak partnera. A pokud v příhodném okamžiku nebude proveden útok, abyste partnera zastavili, odsuzujete se k porážce. Jsou možné případy, kdy jsou pohyby soupeře silné a ničivé, takové útoky je velmi těžké zastavit. V takových případech jenom vzájemné působení všech kvalit a cviků, a také umění útočit, umožní plnohodnotně odporovat útočníkovi a neutralizovat jeho činy. Každý vámi prováděný útok musí být cíleným. Každý pohyb je třeba směřovat do otevřené, neubráněné části těla: trup, hlava, ruce.

Cílem lepkavých rukou je objevení a odhalení slabých a silných stran soupeře: kde je bezbranný a kde je dobře ubráněný, přivést ho do nevýhodného stavu, zkrotit ho a neutralizovat ho. Přitom zůstat nezranitelným. Přinutit partnera dělat chyby, ztrácet kontrolu nad sebou a nad tím co se děje kolem něj a během toho ho porazit.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace