en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Pro zvídavé

Když si začátečníci berou do rukou knihu jednoho z populárních autorů ať již o Čchi Kung, bojovém směru, dzenu, snaží se řídit vším tím popisem, zprostředkovaným autorem. Skutečnost je taková, že v daném prameni jsou popsány cizí zkušenosti – autora, a ne vždy přímo jeho, často pouze citace jiného odborníka. Čtenář si přitom neuvědomuje, že člověk je individualitou, a to jak vnitřní, tak i vnější, a snaží se na sobě tyto systémy vyzkoušet bez kontroly a korekce učitele, to ho může zavést do slepé uličky, odkud se mu bude jen těžko vycházet bez podlomeného zdraví a rozčarování.

Východní bojová umění patří do dávného tradičního systému, vyznačují se strohou posloupností sebezdokonalování, která je orientována na přesné chápání daného systému. Například za základní je považován požadavek na jasné vidění daného cíle. Pokud k tomuto nedojde, bude člověk sám sebe trápit a podvádět, nebude sám sebe zdokonalovat. 

A tak ti, kdo studují jednu z dříve zmiňovaných disciplín, se dělí na kategorie: na ty, kdo se nacházejí pod přísnou kontrolou učitele, striktně dodržují jeho požadavky, doporučení, opravy, poučení – to je metoda Moudrosti. Dále na ty, kdo nemají učitele a celistvý systém, ale alespoň se drží povrchních vysvětlení z pramenů, které používají. To je metoda Zvídavých. Ta uspokojuje zvědavost, nevede však k reálným znalostem. Pak je ještě třetí kategorie, do níž patří ti, kdo jsou ve svých snahách nestálí, přeskakují od knihy ke knize, od jednoho systému ke druhému, od jednoho učitele ke druhému, proto nejsou schopni alespoň pocítit chuť poznání a sami sebe uvrhují do marných srovnání a sporů. To je cesta Hlupáka. 

Když se dotýkáme tématu bojového umění, budeme se věnovat jen některým momentům, aby se čtenář mohl zamyslet a pochopit, že bez skutečného učitele není žádoucí se do hlubin této nauky pouštět. Učitel, když v žákovi vidí jeho nedostatky a silné stránky, cíleně prostřednictvím žákovi odpovídajících praktických cvičení vykořeňuje jedno a posiluje jiné. To pomáhá k dosažení žádoucího cíle. Rozvíjí potřebným směrem jeho psychofyzické schopnosti, jež mu pomáhají pochopit a použít znalosti za účelem dosažení konkrétního mistrovství. 

Většina populárních autorů uvádí obecnou zakořeněnou šablonu, které se je prý třeba se všem bez rozdílu držet, i když sami vědí, že to, o čem píší, nelze nazvat jedinou univerzální odpovědí, o níž by bylo třeba se striktně opírat. Z důvodu, aby nemohla být jejich pověst pošramocena, přeci jen doporučují cvičení pod kontrolou odborníka. „Zvídavé“ je možné přirovnat k člověku, jenž vytváří hliněný hrnec, přestože se jen povrchně seznámil s technologií jeho výroby. Člověka je možné porovnat s hlínou, z níž chceme udělat dobrou a trvanlivou nádobu, ke shromažďování, skladování a užívání čeho si. Bez úplného systému a postupu je tělo jako nekvalitně vyrobený, nedodělaný hrnec. Hrnec který neprošel úplným výrobním procesem. Pak i obsah, jehož skladování v takovém hrnci předpokládáme, hrnec bude hrnec poškodí, bude ho kazit prosáknutím do jeho stěn, zničí ho. Takový hrnec bude dobrý tak na skladování odpadků.


„Jeden bohatý hodnostář jel z jednoho města do jiného. Na dlouhé cestě ho zastihla noc a on se rozhodl, že přenocuje ve vesničce, která byla poblíž. Dům, v němž zůstal na noc, patřil místnímu hrnčíři, jehož hrnce byly známé po celé provincii. Když rodina hrnčíře prostírala stůl pro váženého hosta, ten právě četl knihu. Ze zvědavosti se hrnčíř hodnostáře zeptal, co čte. Ten odpověděl, že je to kniha mudrců, v níž je popsáno, jak si udržet své tělo a dosáhnout nesmrtelnosti. Na to hrnčíř pronesl: „A to čtete takovou hloupost...“. Tato fráze  rozhněvala velmože natolik, že požadoval po hrnčířovi, aby mu náležitě vysvětlil svůj výrok: „A pokud tvým vysvětlením nebudu uspokojen, dám svým mužům příkaz, aby tě za tak troufalá slova popravili.“ 

Starý hrnčíř začal otázkou: „Vážený pane, ti mudrcové, kteří napsali tuto knihu, jsou sami naživu?“ Hodnostář na to odpověděl: „Ne, již jsou dávno po smrti.“ Hrnčíř tedy pokračoval: „Pak to jsou slova mrtvých a ne živých, a cesta, kterou ukazují, je cestou mrtvých. Dokonce pokud prožili dlouhá léta, i tak jsou dnes jejich slova mrtvá. Vážený pane, jsem jen starý hrnčíř. Učím své žáky tomu, aby se naučili náležitě dělat hrnce, a i tak vidím jak těžce si osvojují toto řemeslo. Když jim vysvětluji jak a kde, v jaké hloubce, jaké barvy, s jakou vazkostí mají hledat hlínu. Ukazuji jim jak, kolik, jakou vodou mají hlínu zalít, jak dlouho je zapotřebí hlínu namáčet, jak a jak dlouho ji míchat, aby se dostala do potřebného stavu, kdy je možné ji položit na hrnčířský kruh, a jak začít dělat hrnec. Jaké by měl být tloušťky. Učím je, aby hlínu cítili svou duší a tato se projevovala prostřednictvím jejich rukou. Aby také cítili tu mez, kde je méně, kde je více, kde je tak akorát. Jaké palivo je třeba použít. Jaká musí být pec pro vypalování. Pravidla její stavby, aby byla teplota v každém místě stejná. Jak dlouho by měl hrnec stát před tím, než ho dáme do pece a jak dlouho by se tam měl nacházet, aby v budoucnu svým majitelům dobře sloužil. 

Já jsem živý člověk, učím své žáky a v každém z nich vidím ty či ony chyby, pomáhám jim je napravit, a pozvednout a zapamatovat si to, co se jim daří a je impulsem k překonání dalších těžkostí v tomto řemesle. Ne všichni mohou žádoucího úspěchu dosáhnout. Dokonce ani s náležitým vedením. A jak je tedy možné vzít knihu a jen čtením toho, co je v ní napsáno, se snažit něco dělat. Vždyť to, co je v ní napsáno, je buď příliš zestručněno nebo příliš nafouknuto, proto je očekávání spolehlivého výsledku velmi nejisté. Kniha je zápisem rozhovorů mudrců se svými žáky. Tyto rozhovory byly vedeny s přihlédnutím ke zvláštnostem žáků.

Náležitým způsobem nepoznav sebe, své přednosti a nedostatky, se snažíte používat cizí moudrost, která byla určena žákům těch mudrců.“ 

Na začátku studia člověk sám ještě vůbec neví, co by chtěl, jeho cíl je nejasný. Ví jen, že to, co se snaží poznat, ho vede k mistrovství. Co to znamená? Pojem mistrovství mu zatím nic neříká. Vysvětlení mistrovství jsou nejasná, rozmazaná. Slyší o Jasné mysli, Uvědomění, Splynutí s Tao atp. Co to je? Po dlouhých a plodných cvičení však začínáme chápat, že výše popsané pojmy jsou skutečně mlhavé. Že v dané situaci se může vyznat jen učitel. Za jeho pomoci se tato mlha rozptýlí a začne být vidět jasný cíl a význam mistrovství, k němuž víš, jak máš jít.
 

„Zvídaví“ pochopili jedno, chybějící se snaží nalézt v různých pramenech. To se může podobat tomu, kdy člověk, který se snaží připravit smažený řízek, používá části receptů na přípravu masa v různých jídlech: masová polévka, karbanátky, dušené hovězí... Právě zde na zvídavé čeká rozčarování, protože nemohou přesně vědět, co a nač potřebují. Jejich hledání probíhá metodou bezhlavých pokusů, kdy vynakládají drahocenný čas a zdraví. Takový přístup je stále více a více přivádí k cestě Hlupáka.

 

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace