en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Poučení

- Člověk je sám strůjcem své budoucnosti, sám se rozhodne, jakou se vydá cestou. Zázračné pochází od lidí samotných. - Pánem štěstí či neštěstí je sám člověk. - Pokud sníš, že se staneš mistrem, pak pamatuj, neotálej, učiň krok na zvolené cestě a vydej se, ubírej se k vytyčenému cíli. - Cesta dlouhá tisíce verst začíná jedním jediným krokem.

- Ač pomalu, vydej se však vpřed, horší bude, pokud budeš stát na místě. 

- Kdo čeká, ten je nedočkavý. 

- Nesnaž se všeho dosáhnout hned. Není to možné. 

- Spěch v sobě skrývá chybu. 

- Dokonce i dobrý pastevec může přijít o ovci vzhledem k množství stezek, které se táhnou na různé strany od velké cesty. 

- Daleká voda neuhasí blízkou žízeň. 

- Dříve tě možná stíhaly neúspěchy, v minulosti, ne však teď. 

- Šípem z luku zraněný pták se bojí zaobleného stromu. 

- Každý neúspěch nás činí moudřejšími. 

- Pokud jsi si jist tím, že osvojení si bojového umění je to, co potřebuješ, pak neváhej a vykroč zvolenou cestou, jdi po ní až do konce a těžkostmi se nedej odradit. 

- Pokud stojíš rovně, neboj se, že by tvůj stín byl nakřivo. 

- Nedočtená kniha je jako cesta, po níž jsme nedošli do konce. 

- Pokud pracuješ na poli, neboj se hnoje, pokud válčíš, neboj se smrti. 

- Nezoufej si kvůli neúspěchům, ale nežij v iluzi a klamu. 

- Nedopusť, aby si na tebe ukazovali prstem. 

- Neboj se neúrody a boj se žít s nadějí na nebe. 

- Proud slz nezahojí modřinu. 

- Pamatuj, že jen úmornou prací je možné dosáhnout výsledku. 

- Abychom si osvojili vysoké mistrovství, musíme mnoho pracovat. 

- Pokud se květ nerozevře, plod se nevytvoří. 

- Spílej sobě a ne slunci za to, že tvůj sad nerozkvetl. 

- Nejlepší dostihový kůň musí závodit, nejtalentovanější člověk musí být ukován. 

- Pokud se jezdec sám o koně nestará, pak se z něj nikdy nestane opravdový jezdec.

- Mistrovství se zdokonaluje pracovitostí a vytrácí se zahálkou. 

- Kolik sil vynaložíš, právě takový bude výsledek. 

- Kolik proliješ potu, tolik sníš kaše. 

- Pes, který byl celý život uvázaný na řetězu, se k lovu nehodí. 

- Proto neleň a pracuj. 

- Ryba roste vleže, člověk se vleže kazí. 

- Lenivá není země, lenivý jsou pouze lidé. 

- Usilovnou prací dosáhneš všeho, pokud budeš lenošit, všechno ztratíš. 

- Nezapomínej však na odpočinek. 

- Kdo neumí dobře odpočívat, ten nemůže ani dobře pracovat. 

- Na lidi spěchej při práci, ne při jídle. 

- Neboj se přiznat, že něco nevíš. 

- Nevědět, to není hrozné, hrozné je se neučit. 

- Pokud víš, říkej, co víš, pokud nevíš, řekni, že nevíš. V tom spočívá opravdové vědění. 

- Moudrými se nerodíme, moudrými se stáváme.

- Je možné být skromným, aniž bychom byli moudrými, nelze však být moudrým bez skromnosti. 

- Pokud nevidíš, pak vystup na horu. Pokud něčemu nerozumíš, zeptej se staršího. Dokud jsi mlád a máš možnost se učit, doplňuj si své znalosti.

- Pokud se v mládí učit nebudeš, ve stáří toho budeš litovat. 

- Moudrost nezávisí na věku, ale na rozumových schopnostech, opravdové přátelství není projeveno pouze jednou, trvá stále. 

- Je lepší získávat znalosti, než se strojit do krásných obleků. 

- Když ráno nevstaneš, přijdeš o den, když se nebudeš v mládí učit, přijdeš o život. 

- Teprve studiem zjistíš, jak málo toho víš. 

- Trénuj a zdokonaluj nejen své tělo, ale i rozum. 

- Bez rozumu jsou i oči jako otvory ve zdi. 

- Pokud chceš dosáhnout opravdového mistrovství, pak nepohrdej znalostmi. 

- Nechť ti byla souzena moc a pyšný postoj, bez vědomostí je však tvoje krása prázdná. 

- Pokud chce mistr zlepšit svou práci, musí svůj nástroj vybrousit. 

- Pokud nůž brousit nebudeme – zrezaví, pokud se člověk nebude učit – zaostane. 

- Vědění je světlem moudrosti. Pokud máš vědomosti, pak ti patří celý svět. 

- Poznej sebe, poznej protivníka, pak ve stech bitvách stokrát zvítězíš. 

- Znalosti jsou světlem, které rozhání tmu. 

- Květina ve vlasech je ozdobou pouze na jeden den, drahokam zdobí hlavu věčně. 

- Znalosti jsou pokladem, jenž jde všude za tím, kdo jej vlastní. 

- Znalosti jsou základem, na němž je založeno tvé přesvědčení. 

- Chceš postavit vysokou věž, začni od základů. 

- Rozumný člověk přesvědčuje slovem. Zlostný člověk pěstmi. 

- Pokud se v základech objevila trhlina, znamená to, že někde došlo k chybě nebo tvé znalosti nejsou opravdové. 

- Pokud bude křivý kořen, i výhonek bude stejný. 

- Důležitá je hluboká, skutečná podstata jevu, jednání, věci, nikoli maska, to jak se nám má jevit a zdát. 

- Nelze o člověku usuzovat podle toho, jak vypadá. 

- Nedívej se na člověka skrz prsty, to ti nedovolí, vytvořit si o něm správnou představu. 

- Abys poznal, co je maska a co je opravdová tvář, musíš myslet, umět analyzovat to, čemu tě učí, a prověřovat to zkušeností. 

- Hnůj je na oděvu špínou, na poli hnojivem. 

- Pokud se budeme učit a nebudeme myslet, pak nedosáhneme žádných výsledků. Pokud budeme myslet a nebudeme se učit, výsledků také nedosáhneme, protože se nakonec dostaneme do slepé uličky. 

- Poslouchej, co říkají lidé, ale také se dívej, co dělají. 

- Jedna zkušenost vydá za sedm ponaučení. 

- Když mluvíš, přemýšlej! 

- Vše se poznává ve srovnání. 

- Zrnka pravdy je třeba hledat samostatně, stýkat si se stejně smýšlejícími lidmi. 

- Pokud nebudeme tlouct do bubnu, pak buben nevydá svůj zvuk, pokud nevysvětlíme pravdu, i ta zůstane nejasnou. 

- Člověk se zdokonaluje v kontaktu s lidmi. K tomu je zapotřebí naučit se nakládat se slovem. 

- Slovo je klíčem, jenž otevírá srdce. 

- Rozumný člověk přesvědčuje slovem, zlostný člověk pěstmi. Neztrácej zbytečně čas s tím, koho stejně nepřesvědčíš. 

- Zbytečně neplýtvej slovy pro toho, s nímž je zbytečné hovořit. 

- Léky vulgárního člověka nevyléčíš. 

- I když panuje názor, že čas jsou peníze, není to tak. Čas je dražší než peníze. 

- Zrnko zlata je možné najít, zrnko času nikoli. Proto časem zbytečně nemrhej. Věnuj se přátelům a pomáhej jim. S ohledem na to, co ti tvé síli dovolí. 

- Buďte jednomyslnými jako synové jedné matky. 

- Jeden druhému pomáhejte jako křídla jednoho orla. Opravdový přítel je čistý duší. A jen opravdový přítel ti ukáže omyly, pochlebník tě bude naopak chválit. 

- Opravdové přátelství je čistou vodou, med je přátelstvím falešným. 

- Pro člověka je stejně nebezpečné se proslavit, jako je pro prase ztloustnout. 

- Cti a miluj učitele. Nezapomínej na toho, kdo tě nasytil moudrostí. 

- Piješ vodu, pamatuj na pramen. 

- Čím více toho víš, tím více miluješ. 

- Pokud užíváš vodu ze studně, nezapomeň na toho, kdo ji vykopal. 

- Starý člověk v rodině je pokladem. Studuj historii. Abys pochopil současnost, musíš znát minulost. 

- Pokud si vzpomeneš na minulost, pochopíš současnost. 

- Pokud se nebudeš zajímat o daleké, utrpíš od blízkého. 

- Ochraňuj minulé, ale poznávej nové. 

- Užívej si každého okamžiku života. Život je velmi cenný. 

- Dílek pomeranče chutná stejně jako pomeranč celý. 

- Je lépe zachránit jeden lidský život, než postavit sedmipodlažní pagodu. Starej se o budoucnost a neboj se stáří. 

- Pokud odcházíš na deset dnů, mysli na déšť a vítr, pokud odcházíš na sto dnů, mysli na chlad a horko, pokud odcházíš na tisíc dnů, přemýšlej o životě a smrti. 

- Na co se ve volném čase připravíš, to ve spěchu využiješ. 

- Pokud za den našetříš hrst obilí, pak po deseti letech jím naplníš sýpku. 

- Neboj se zestárnout, boj se, aby ti duše nezestárla. 

- Příznakem opravdového učence není to, že se raduje z pochvaly a vysokého hodnocení zásluh, že umí nadávat a vysmívat se, příznakem opravdového učence je to, že se zcela otevře a  oddá vědě. 

- Pokud se nevystoupíme na horu, nikdy neuvidíme dolinu.

 

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace