en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Čchi kung

Mnohé školy a styly bojových umění vděčí za svůj vznik legendárnímu Šaolin. Jedním z nich je Wing Chun. Bylo zapotřebí nesmírného úsilí a vůle, houževnatosti tvůrců, aby se Wing Chun stal zcela sladěnou naukou, v níž je vše uspořádáno tak, aby člověk zdokonaloval sám sebe. Styl je výsledkem práce a zkušeností předchozích generací mistrů, jež byly nashromážděny v průběhu celé existence stylu. Tyto zkušenosti promlouvají o člověku studujícím bojové umění. I když si nenárokujeme úplnost historiografické analýzy, přesto je třeba zmínit se o některých momentech Wing Chun. Co mělo za následek tak bouřlivý zájem o tento styl?

Oživení styků mezi různými regiony posílilo migraci mistrů Wing Chun. Rostoucí zájem o styl je vysvětlován řadou příčin, věcí po nichž lidé začali toužit. Šlo o poznání provázanosti a svázanosti bojového a duchovního. Ve své praxi našli mistři vyjádření idey stálé tekutosti, změny pohybů, které byly protikladem konstantnosti starých zažitých forem a šablon. Ztělesnění idey tekutosti pomohlo docenit vnitřní techniky stylu.

Praktikovaná vnitřní technika má název Cigun (v čínštině) nebo Čchi Kung (ve vietnamštině). Osvojení si Čchi Kung se stalo hlavním aspektem při studiu stylu. Praktiky Čchi Kung se dochovaly v různých variantách, což svědčí o jejich rozšířenosti mezi mnohými mistry, kteří je doplňovali. Jedním z požadavků v osvojení si Čchi Kung bylo striktní dodržování určitých pravidel. Čistota a dokonalost techniky je odvislá od toho, jak máme nastaveno dýchání. Pravidla v osvojování si Čchi Kung přinášejí těžkosti a od žáka vyžaduje stálý trénink. V případě dobře zvládnutého Čchi Kung se technika pohybů stává mimořádnou. To jsou základy zmiňované tekutosti technik.

Provedení získává sílu a rychlost, která proudí něžně a rozmarně, kdy stále mění sílu, rytmus a tempo. Jako kdyby opisovalo kruh, jako když voda svou neviditelnou silou uvádí do pohybu mlýnské kameny. Požadavek na dýchání má specifický vliv na techniku. Abychom dosáhli souladu, je třeba přesně kombinovat typ dechu s daným pohybem. Ve správném dýchání spočívá svoboda a lehkost, která je považována za znak skutečného mistrovství. Pochopení Čchi Kung neslouží jen pro využití v boji, ale je také základem rozvoje duchovního světa člověka.

Ne náhodou ve studiu Wing Chun stojí tato disciplína na prvním místě. Vnitřní práce je jedním z hlavních postulátů filosofie Chan (Zen)-Budhizmu, jenž člověku otevírá hlubinné základy bytí, je vůdčí hvězdou v peripetiích jeho pozemského osudu.


Když odhalujeme různé aspekty a úrovně chápání kategorií Čchi Kung je zapotřebí mít na paměti, že Čchi Kung je nejdůležitějším článkem ve zdokonalování sebe sama. Pokud ho umíme použít, znamená to, že sami sobě vládneme, proto se v provedení projevuje vnitřní náboj mistrovství. V Čchi Kung nesmí docházet k lajdáctví, je třeba pečlivě sledovat i ty změny, které probíhají v okamžiku po cvičeních. Je třeba v sobě hledat to, co brání růstu. Jinými slovy, je třeba odhalit nedostatky v provedení, v každodenním životě, zjistit jejich původ a příčinu, teprve poté je v sobě vykořenit. Neustálá kontrola, hluboká pozornost pomáhají nalézt příčiny vzniku problémů a nedostatků. V praxi není třeba spěchat za velkými výsledky. Je třeba snažit se o to, aby v práci nebyly nedostatky, vnitřní kontrola vám pomůže nadlouho udržet vnitřní vybroušené mistrovství. Člověk nemusí být nutně silný tělesně, měl by vést zdravý životní styl, pak nebude vědět, co je to nemoc, bude odolným a zdravým.

To, že je pozornost v době provádění cvičení soustředěna na Čchi Kung, vnitřní práci, na sebe sama, získává cvičení mravní smysl budhistické filosofie spojené s podstatou lidského poznání, která byla formulována představiteli jižní větvě Chan. Čchi Kung je psychofyzickým pochopením své podstaty, které spočívá v mezích duchovní činnosti člověka. Čchi Kung dovoluje proniknout do svého nitra, splynout s ním, což logicky nelze vyjádřit a podřídit jednoduchým vlastnostem analytického rozumu. Pochopení Čchi Kung je spojeno s otevíráním cesty k čistotě ducha.

Když provádíme cvičení, je třeba znát především jejich vnitřní smysl. Správně ovládat nádech a výdech, horní, hluboký, měkký, tvrdý, pomalý, rychlý, vzestupný, sestupný. Rozlišovat vnitřní stav v okamžiku činnosti, správné použití pohledu, správné vydávání zvuku, jistotu v nohou, znalost smyslu chůze, postoje, pohybu rukou a těla. Jedním slovem - ani jeden prázdný pohyb, a to jak vnitřní, tak vnější. Ani jeden vynechaný den. Správnost a nesprávnost je možné přirovnat ke hře se slovy, kde se změnou přístupu a kontextu mění jejich smysl. Slova se zdají stejná, smysl a význam je jiný. Pokud ten, kdo se zabývá Čchi Kung, neví, co je správné, pak zkresluje vnitřní smysl a význam tohoto cvičení. V současnosti jen málokdo z těch, kdo Čchi Kung praktikuje, zná opravdový Čchi Kung , často ho mění na obyčejná tělesná cvičení.
Čchi Kung rozlišuje přinejmenším dvě úrovně. Na jedné z nich je spojen s empirickou činností interpreta, pomáhá shromažďovat energii a upevňovat vnitřní orgány, orgány hmatu, čichu, zraku, sluchu, které v procesu dovolují poznat bojové umění, jeho vnitřní potenciál.

Druhá úroveň Čchi Kung je hlavní, centrální, vede k pochopení duchovního světa. Proto Čchi Kung ve své podstatě ukazuje konkrétní cestu k pochopení mistrovství, nerozlučně spjatého s praktickým životem člověka, oproštěného od spekulací. Čchi Kung v sobě nese odpor proti zlu - nevědomosti a směřuje k dobru -poznání. Studium dává pohyb k poznání sebe sama, kdy spojujíc člověka s vesmírem dovoluje pochopit, že člověk je jeho miniaturní kopií a má všechny vesmíru příznačné vlastnosti. Je poodhalován smysl, vnitřní podstata cesty, kde Čchi Kung hraje podstatnou roli v řešení problémů ontologie vedoucí k moudrosti, prosté vnějšího i vnitřního nepokoje. Tak se rodí opravdový člověk.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace