en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Jin Jan

Pojem Jin a Jan

Vzhledem k tomu, že Wing Chun pochází z legendárního Šaolinu, není divu, že se všechny jeho části a aspekty zakládají na pevných filozofických základech, které byly zformované ve staré Číně. Teorie tradiční medicíny Wing Chun Kuen Phai a ozdravovacích praktik této školy vychází z několika základů, které jsou unikátní ve svém obsahu a popisu velkého množství jevů a procesů. Nejdůležitějším z nich je učení o Jin a Jang.

Popisuje se v něm jednoduchý fakt, že všechny věci a jevy mají dvě protikladné vzájemně doplňující se strany. V makrokosmu (Univerzu) jsou to den a noc, tvoření a ničení, chaos a řád, symetrie a asymetrie, kladný a záporný náboj, okysličení a regenerace, horko a chlad, suchost a vlhkost, Jaro a Podzim, Léto a Zima atd. V mikrokosmu (člověk) jsou to nádech a výdech, stah a uvolnění srdečního svalu, horečka a zimnice, nízký a vysoký krevní tlak, vzrušení a utlumení, radost a smutek, síla a slabost, tvoření a stagnace atd.

Samotné Jin a Jang neukazuje na nějaké konkrétní předměty. Jen slouží jako pohodlný teoretický instrument, jako způsob pro pochopení a analýzu předmětů a jevů okolního světa. Jednoduše řečeno, jsou to filozofické pojmy, které se používají pro zobecnění vzájemných protikladů jakýchkoli vzájemně spojených předmětů a jevů.

V kánonu „Su Wen“ se píše, že „…oheň a voda jsou symboly Jin a Jang“. Voda a oheň májí výrazné protikladné vlastnosti, jevy je možné analyzovat a vztáhnout je k jednomu nebo druhému základu. Vše co má vlastnosti ohně – horkost, aktivita, světlo, pohyb vzhůru nebo ven, vzrušení, síla – patří k Jang. Vlastnosti vody – chlad, klid, temnota, pohyb dolů, zastavení, slabost – to vše napovídá o příslušnosti jevu nebo předmětu k Jin.

Co se týče lidského organizmu, všechny tělesné funkce a projevy životní aktivity se dají analyzovat z pozice jejich příslušnosti k Jin a Jang.

Jang je pohyb, mužský princip, rychlost, horkost, vzrušení, hyperfunkce, radost, vrch, levá strana, zadní strana, zevní strana, duté orgány, svaly používané k napřimování, energie.

Jin je klid, ženský princip, zpomalenost, zastavení, hypofunkce, smutek, směr dolů, pravá strana, přední strana, vnitřní strana, plné orgány, svaly používané na ohýbání, substrát.

Přítomnost Jin a Jang ve všech jevech není absolutní, je relativní. Za určitých podmínek se Jin může změnit na Jang a naopak, jakýkoli jev se může nekonečně dělit na Jin a Jang. Například, den je Jang, noc je Jin. Ale každý z nich může být dál dělen: ráno je Jang v Jangu, druhá půlka dne je Jin v Jangu. První půlka noci je Jang v Jinu, druhá půlka noci je Jin v Jinu. Podobné rozdělení jakýchkoli jevů se dá provádět do nekonečna. Jin a Jang jsou nejen protiklady, ale působí navzájem, jsou navzájem propojené.

Základní ustanovení teorie Jin-Jang jsou:

 1. Protikladnost Jin a Jang.
  Teorie Jin a Jang říká, že vše v přírodě má dva protikladné aspekty, kterým se říká Jin a Jang. Protikladnost Jin a Jang se projevuje v jejich schopnosti navzájem si vzdorovat a tím se navzájem kontrolovat.
 2. Spojení mezi Jin a Jang.
  Jin a Jang nemůžou existovat odděleně. Bez Jang není Jin, bez Jin není Jang. Bez pohybu nahoru (Jang) neexistuje pohyb dolu (Jin), bez chladu (Jin) není horko (Jang). Stejně jako Jin, Jang je podmínkou pro existenci svého protikladu.
 3. Vzájemné doplnění a ohraničení Jin a Jang.
  Dva projevy Jin a Jang v jakémkoli předmětu a jevu nejsou pevné, stále se mění. Stálý konflikt a vliv vzájemného působení, zvětšování nebo zmenšování kteréhokoli z nich vede ke změně toho druhého. Zmenšení Jin vede ke zvětšení Jang, stejně tak zvětšení Jin způsobuje zmenšení Jang. V normálním stavu se vzájemné spojení Jin a Jang nachází ve stavu vzájemné harmonie.
 4. Vzájemná transformace Jin a Jang.
  V některých stavech se jakýkoli z kvalit může transformovat ve svůj opak: „Extrémní Jang se mění v Jin, extrémní Jin se mění v Jang.“(Nej-Czyn)

Pro správné pochopení teorie Jin-Jang je důležité, aby byly tyto čtyři body analyzovány společně, ve vzájemném působení, nikoli izolovaně, jednotlivě.

Učení o Jin a Jang nachází uplatnění ve všech oblastech tradiční medicíny. Slouží pro vysvětlení morfologických struktur lidského organizmu, fyziologických funkcí různých orgánů, interakce organizmu s vnějším prostředím, pro pochopení patologie jako základu diagnostiky a léčení.

Všechny orgány a tkáně člověka jsou organicky spojené mezi sebou a můžou být rozdělené na dva protikladné aspekty, Jin a Jang. V aplikaci k anatomické stavbě člověka jsou to: horní část těla – Jang, dolní část těla – Jin, vnější strana – Jang, vnitřní strana – Jin, vnější strana čtyř končetin – Jang, vnitřní – Jin, přední strana trupu – Jin, zadní – Jang… V závislosti na fyziologické stavbě Can - plné orgány (srdce, plíce, játra, slezina, ledviny, osrdečník) patří k Jin, Fu – duté orgány (žaludek, tlusté střevo, tenké střevo, žlučník, močový měchýř, trojitý ohřívač) patří k Jang. V každém orgánu však existuje i protikladný aspekt. Jakákoli část obsahuje v sobě Jin a Jang a jakákoli část může být klasifikována podle teorie Jin-Jang. Stejným způsobem se na Jin a Jang dají rozdělit jakékoli fyziologické projevy organizmu. Funkční aktivita patří do Jang, nutriční látky patří do Jin. Jakákoli funkční aktivita nemůže fungovat bez nutrčních látek. Na druhou stranu, funkční aktivita je důvodem produkování látek metabolizmu v organizmu. Jinými slovy, bez funkční aktivity Can-Fu orgánů se voda a strava nemění na užitečné látky. Meridiány se také dělí na Jin-meridiány a Jang- meridiány. Vzájemná harmonie Jin a Jang v organizmu zajištuje zdraví a dlouhověkost.

Na druhou stranu, vznik a rozvoj nemocí se dá vždy vysvětlit pomocí absence rovnováhy mezi Jin a Jang. Všechny poruchy, ať jsou jejich symptomy sebekomplikovanější a složité, se dají analyzovat jako varianty Jin-syndromu a Jang-syndromu. Proto je pro určení diagnózy třeba nejprve správně určit stav Jin a Jang. Jen tak se dá určit důvod nemoci a analyzovat její vlastnosti tím, že budeme postupovat od jednoduchých aspektů k těm složitějším.

Uvedeme několik příkladů použití tohoto principu v různých metodách diagnostiky:

 1. Vyšetření pohledem. Pokud je pokožka pacienta dobře prokrvená, je čistá a má růžovou barvu, nemoc odpovídá typu Jang. Pokud je kůže zakalená a tmavá, nemoc je typu Jin.
 2. Vyšetřování poslechem. Pokud zní pacientův hlas jasně, nemoc je typu Jang, pokud je hlas tichý a přerušovaný, nemoc je typu Jin.
 3. Vyšetření pomocí kontroly tepu. Při hlubokém, pomalém, nerovnoměrném a těžko hmatatelném tepu má nemoc charakter Jin. Při povrchovém, zrychleném, silném tepu, který je dobře hmatatelný, je nemoc typu Jang. 

V knize „Su-Wen“ se uvádí následující vysvětlení:“ Dobrý Lékař oceňuje zbarvení pokožky, měří tep pacienta a nejprve určuje rozdíl mezi Jin a Jang“.

Přebytek nebo nedostatek Jin nebo Jang způsobuje narušení rovnováhy v organizmu a následující vznik nemoci. Proto základním principem léčení je regulování Jin a Jang. To se vztahuje ke strategii a způsobu léčení, volbě metody a postupů, času jejich provedení, volbě a charakteristice léků, sestavení dietního plánu, komplexu cvičení a doporučení správné životosprávy.

Nejdůležitější předností je fakt, že díky používání teorie Jin a Jang lékař diagnostikuje a léčí nejen samostatný orgán nebo symptom, ale celý organizmus.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace