en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Dešifrování emblému

Co je to emblém? Ve většině moderních směrů bojového umění není emblém nositelem hlubokého smyslu, jsou jen krásnou kresbou, která dokládá, že tam a tam se učí obraně a útoku. Málokdo ze současníků se zamýšlel nad tím, že je třeba snažit o studium hloubky používaných symbolů, jejich významu a použití. Vždyť emblém je nedílnou součástí, tváří stylu, školy.

Z emblému je možné vyčíst, že kromě užitné hodnoty je studováno ještě něco dalšího. Někdy se jedná o starověce vyhlížející symboly, ale jejich smysl a použití nejsou jasné, budí jen dojem, že to má nějaký vztah k Orientu. Mnozí pouze řeknou, že hlavní je to, že se zde učí bojové umění. Na tom, že se učíme výpadům a obraně, není nic špatného, ale bez morálky, etiky, kultury, mravnosti, duchovnosti je to jen pouhopouhé studium rvačky, v žádném případě se nejedná o bojové umění. Maje jen a jen sílu, znalost několika chvatů se člověk takto vybaven může dostat pouze do malérů. Silných je mnoho, rozumných málo, moudrých je ještě méně. Proto se školy se starověkými kořeny snaží o uchopení moudrosti, kdy se přidržují přísných pravidel, požadavků, dokonce symboliky svého směru.

V tradičních školách Wing Chun různých mistrů poodhaluje symbolika jemný smysl toho, co je studováno a má být nastudováno, osvojeno, poznáno. Emblém, jenž nosíme, je také nositelem informace o tom, co je ve škole studováno. 

Černá barva je symbolem tmy, neznalosti, nevědění. Proto, abychom se nevědění a neznalosti zbavili, musíme se snažit o poznání. Černá barva nám vždy připomene naši omezenost a emblém na černém pozadí říká – OPUSŤ TMU, JDI KE SVĚTLU. 

Bílá barva je symbolem starověké neomezené moudrosti. 

Kruh je symbolem KOSMU, věčnosti, kde není začátku a konce. Je tím, odkud jsme přišli a kam se také vrátíme. 

Čtverec symbolizuje Zemi. Na Zemi dostáváme možnost získat zkušenosti a znalosti, které nám v budoucnu pomohou cestovat ve Vesmíru. Čtverec je rozdělen na dvě části, to symbolizuje Iň a Jaň jako zdroj tvoření a přeměny všeho existujícího. Jeden společný řád Vesmíru.

Uprostřed čtverce je žlutý květ, jenž má pět lístků. Žlutá barva je symbolem Slunce jako ideálního zdroje tepla a světla, které je potřebné k životu na Zemi. Květ této barvy symbolizuje člověka jako ideální rozumnou bytost, která se snaží o poznání sebe sama. 

Pět lístků je pěti základními elementy s jejich hlubokým obsahem. Praktické studium dává možnost nastolit v člověku řád společný s řádem celého vesmíru. Vědomé úsilí je věnováno uvědomění si mikrokosmu v každém z nás. 

Květ rozděluje Čínské hieroglyfy, které jsou psány odshora dolů. Je to dráha CESTY, která byla člověkem zvolena a vede do věčnosti. A proč odshora dolů? Je to jako když člověk kope studnu, aby se dostal až k životodárnému prameni, tak i ve studiu Wing Chun dochází krok za krokem k hlubšímu poznání CESTY. 

Nápis ve vietnamštině hovoří o tom, že umění Wing Chun se vůlí osudu dostalo na vietnamskou půdu, bylo šetrně uchováno a opatrováno, nový život získalo díky velkým a ctihodným vietnamským mistrům, jedním z nichž je můj učitel Chviň Ngok An.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace