en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Cesta Wing Chun

Když začínáme se studiem Wing Chun, má smysl pokusit se o přesné kopírování pohybů svého učitele, od samotného počátku pak bude vaše cvičení přesným, věrohodným a přesvědčivým. Proto je prvním úkolem pro žáka následování požadavků učitele, aby se objevily první záblesky chápání učení Wing Chun. V souvislosti s tím je zvláštní pozornost věnována studiu Zen a Čchi Kung. Právě to dělá mysl a tělo nejlépe připravenými na zvládnutí Wing Chun.

Stejně tak jak se liší aktuální fyzické možnosti, stavba těla… adeptů Wing Chun, jsou i liší se i obsah a konkrétní podoba praktik Zen a Čchi Kung. Jiné požadavky jsou kladeny na fyzicky zdatné, jiné na starší, na děti. Jiné na muže a ženy.

Cílem studia Wing Chun je harmonický rozvoj žáka jak po vnější, tak i po vnitřní stránce. V kontextu učení Wing Chun je použití Zen, Čchi Kung spojováno se získáním síly, znalosti o tom, jak je třeba žít.

Není takový Zen, Čchi Kung, který by mávnutím proutku vykouzlil mistra. Všechno záleží na tom, o koho se jedná, jaký je to člověk. Pokud je člověk slabý ve svých pohnutkách v práci nad sebou, není vytrvalý v dosažení vytouženého cíle, pak se bude jednat o marnou ztrátu času. Pokud je tomu naopak – dosáhne důstojného výsledku, mistrovského umění. Je zapotřebí si zcela jasně říci, že jak v prvním, tak i ve druhém případě, pokud se nebude držet striktních požadavků nebo určitých doporučení ze strany učitele, Zen a Čchi Kung se místo přívětivého pomocníka mohou změnit v nelítostného nepřítele, kterého ihned nezpozoruješ. Pokud neodstraníme své nedostatky, zcela jistě povedou k onemocněním různého druhu a stupně složitosti.

Než přistoupíme ke studiu vědy Wing Chun, je třeba sobě samotnému položit otázku, kvůli čemu sis předsevzal se spojit s tak náročným učením. Je důležité popravdě přesně vědět, proč si to tak velmi přeješ. Učení Wing Chun je velmi náročnou naukou. Pokud k němu přistoupíme jako k závanu módy, pak nemá smysl, abychom vůbec začínali. Protože pak bude všechno úsilí marné, ztrátou času a jen velkým rozčarováním. Pouze jednotlivci z celkového počtu zájemců zůstávají přívrženci Wing Chun a dosahují značných výsledků.

Každý člověk, jenž nastoupí cestu studia Wing Chun, se musí jaksi probudit ze sna, odhodit všechny iluze, naplnit se hlubokou úctou a bezpodmínečnou rozhodností. Osudovou chybu udělá ten, kdo udělá krok zpět, když se odchýlí od tohoto pravidla, zůstane neprobuzeným do reality a zcela jistě toho bude litovat. Pouze chápající se bude držet požadavků a tím sám sebe pojistí proti chybám, za něž, jako vždy, je třeba platit. Díky tomuto přístupu nepůjde student poslepu. Dokonce pokud chápající v něčem „prohraje“, pak díky tomu jen upevní sebe a své zkušenosti.

Když člověk studuje nauku Wing Chun, všechny její aspekty, začíná ji zavádět a používat ve svém každodenním životě jako pomocníka, přítele, jako zdroj síly pro plnění různých úkolů, přijetí správných rozhodnutí a činů.

Za dlouhá léta své existence se Wing Chun stal každodenním pomocníkem člověka v tom, aby se zlepšil a posílil, aby si doplnit své znalosti, a spolu s tím získal i zkušenost. Takový přístup poskytuje neocenitelnou pomoc ve snaze o hlubší poznání skutečnosti.

Díky Wing Chun je možné vidět, pochopit a zažít zkušenost s neočekávanou silou, a to jak tělesnou, duševní tak i duchovní.

Při praktice Zen člověk rozšiřuje své hranice na nejvyšší, člověku vlastní, formu zobrazení objektivní skutečnosti, způsob vztahu ke světu a sobě samotnému, poznává jednotu psychofyzických procesů, aktivně se účastní svého vlastního bytí. Proto se z něj postupně stává učitel dávající moudrost.

Čchi Kung otevírá to, co není obyčejnému člověku známo, dává sílu, pohyblivost, ohebnost, rychlost, zdraví. Po dlouhých cvičeních se Čchi Kung stává dobrým přítelem člověka, který nikdy nezklame a neopustí.

Ve všem je nutná praxe. Pokud znalosti v úporné práci nevstřebáme, nedosáhneme výsledku a jistoty, které není možné dosáhnout žádným jiným způsobem. Samotná teorie nám nedá tu sílu, která je zapotřebí jak v práci s partnerem, tak i v každodenním životě. Člověk může namísto střízlivé jistoty získat jen hloupou sebejistotu a ambicióznost. Pouze praxe je jediným kritériem opravdovosti znalostí.

Kdokoliv, kdo k učení přistupuje, je nucen se ve všem podřídit hledání a vykořenění svých nedostatků. Někdy dochází k takovým případům, kdy logické úvahy zcela neodpovídají nezpochybnitelným zkušenostem z praxe. Hranice studia jsou definovány samotnou podstatou žáka.

Na počátku studia chybí náležitý pocit odpovědnosti, poodhalením závěsu znalostí, pochopíš, jaká odpovědnost spočívá na tvých ramenech. Uvědomění si této zkušenosti tě může vystrašit. Je třeba mít na paměti, že strach je věcí obvyklou, že je nám dán pro zachování sebe sama, všichni jsme jím postiženi a s tím nic nenaděláme. Díky tomu se žák jen zoceluje. aleko horší je si představit člověka, který nemá vytříbený pocit vnímání spojení s přírodou a chápání znalostí.

Když se již žák nevrhá do krajností, nespěchá, není roztěkaný, objevuje se výborná možnost ke studiu Wing Chun, tehdy žák nejenom že dospěl k osvojení, ale nachází v sobě také sílu praktického zapojení, která dodává pocit jistoty v reálné práci.

Čchi Kung každému dává to, co potřebuje. Starší člověk chce udržet svůj organizmus v dobrém stavu, mladý člověk získává kvality bojovníka, žena opravuje své nedostatky jak tělesné, tak i morální. Všichni ti, se díky Čchi Kung, cítí dobře, jsou plni sil, energie. Ti kdo chtějí mít sílu, potřebují Čchi Kung. Zen je pak pro ty, kdo se především snaží vidět, pozorovat, vědět. Jejich kombinace vede k mistrovství v plném smyslu tohoto slova. Když je spojíme ve svých cvičeních, člověk nepozná sobě rovného. Až je začneš ovládat, zjistíš, že je to opravdové. Ale pro hluboké poznání jsou zapotřebí léta.

Prudký přístup ke studiu, s velkým stupněm zátěže, může mít nepříznivé důsledky. Čchi Kung a Zen k sobě vyžadují ten nejšetrnější a nejserióznější vztah. Začátečník musí postupně zvyšovat stupeň a délku zátěže, bude tak upevňovat své tělo i ducha. Na počátku se všechno zdá zmatené, každé další cvičení projasňuje a přináší světlo. Svět Wing Chun se otevírá znovu, Zen a Čchi Kung se stali tvými nejspolehlivějšími přáteli, kteří ti otevírají cestu do kouzelného světa.

Studium těchto disciplín je možné porovnat s ochočením divokého psa, a k tomu, jak je známo, je zapotřebí trpělivost, nenásilí a úporná každodenní práce. Je třeba, aby se mezi tebou a vytouženým cílem vytvořilo pevnější spojení, jinak bude vše marné. Nech si poradit, nespěchej, pak budou tvé výsledky stálé, pevné a trvalé, stanete se jedním celkem. Není mistrovského umění Wing Chun bez Zen a Čchi Kung.

Ke cvičení je zapotřebí přistupovat v klidném stavu, bez prudkých návalů emocí. V okamžiku práce zůstávají všechny životní problémy za hranicemi místa kde provádíte cvičení. Pokud se něco nedaří, nesmí docházet k projevům hněvu, to pak brání v koncentraci na vytyčený úkol, a také vzdaluje od cíle samotného. Kdokoliv, kdo chce dosáhnout úspěchu, musí mít neoblomnou vůli a zaměření na cíl, musí svědomitě a s vírou snášet strádání a těžkosti studia. Bez spěchu, ale bez prodlevy následovat cestu naplněného poznání.

Dosáhnout vysoké úrovně nedosáhne zdaleka každý, protože k dosažení cíle je zapotřebí vyzvat všechny své slabosti, tělesné a morální, vnější a vnitřní, na souboj jako nejnelítostnější soky a zničit je. A po vítězství nad nimi otevírá učení všechny své dveře. Kdokoliv může začít, i když jen málokomu se to podaří. Naše slabosti jsou velmi těžkými nepřáteli a většina z nás před nimi kapituluje a vzdává to.

Když cvičíš pod vedením učitele, nikdy nevíš, jaké zkoušky tě učitel může nechat podstoupit, aby si ověřil tvou úroveň připravenosti. Pokud je stále ještě přítomna nepřesnost v práci a cíl je rozmazaný, úmysly nejsou ustálené, dokonce pokud vše, co žák dělá, bude krásným, učitel ho nikdy nepochválí, protože to jen oslabí žáka, vždyť slabost člověka očekává pochvalu, od níž však není užitku. Vždyť žák necvičí pro někoho jiného, ale jen a jen pro sebe, ještě ani neví o budoucích zkouškách, které ho čekají na cestě ke zničení svých nedostatků.

Dlouhotrvající cvičení se pomalu, a postupně stále více projevuje. To, co se žák dozví, se žádným způsobem neshoduje s tím, co si představoval. Učení se nikdy nezdá být tím, co si od něj představoval. Úporné pokroky ve studiu je možné přirovnat k cestě po schodech na vrchol. S každým krokem dostáváme nový úkol, prohlubuje se naše jistota a neochvějnost, sami sobě se stáváme bitevním polem.

Na tomto válečném poli se spolčují všechny slabosti a chyby, nedostatky a staví se na opačnou stranu. Vedou neúprosnou a zákeřnou bitvu, přibližujíce se k tomu, aby rozdrtily člověka, zlomily jeho vůli a snahu k učení.

Pokud člověk podlehl svým slabostem, pak se s ním v zásadě nic zvláštního neděje, prostě se nikdy nenaučí mistrovství a stane se z něj žvanil a člověk bez vůle, protože ho nepřítel dostal na kolena. Aby se tak nestalo, žák musí zvítězit nehledě na všechny pochybnosti a slabosti, musí udělat krok vpřed, krok do hloubky učení, i když to není zcela jasné, když prochází etapu po etapě bez zastávky. Přijde den, kdy si bude jistý svými silami a sám sebou, tehdy nepřátelé ustoupí a dají se na útěk. Od toho okamžiku se upevní úmysly, studium nebude rutinní a těžké.

Poté, co člověk zvítězí, zbaví se nesrozumitelnosti a získá jasnost, zjistí co chce, podává přesnou zprávu o svých úmyslech a všechny jeho činy jsou protkány jasností, která pomáhá získat zkušenosti.

I když žák zvítězil, nepřítel bude stejně čekat na okamžik, kdy najde způsob jak prolomit obranu na další etapě k mistrovství, na okamžik kdy ztrácíte kontrolu nad sebou, bude to nepřítel ještě proradnější a chytřejší, jeho kroky budou zcela odlišné od těch předchozích. Nejdůležitější je neztrácet zdravý rozum, snažit se být nejenom rozumným, chápajícím, ale po dosažených zkušenost být také moudrým. Když nastane situace ve studiu, že je nutno věnovat pozornost Zen více než Čhi- Kung a bojové praxi, pak je třeba se s tím smířit. Nebo naopak, Zen na nějakou dobu odložit a ponořit se do studia Čhi-Kung nebo bojových prvků. V tom vám vždy pomůže učitel. Pokud se nebudeme řídit poučeními, budeme přešlapovat na místě, ustrneme a nikdy již nedosáhneme na víc, přestaneme se snažit o mistrovství.

Nepřítel nás použil proti sobě samým, zdolal nás, zvítězil.

Aby k tomu nedošlo, vše, čeho se žák snaží dosáhnout, musí mít své místo a čas. Učitel, zkušenost a zdravý rozum mu v tom pomohou. Jen tak se může žák stát statečným a odvážným bojovníkem. Bude vědět, že síla, o níž tak dlouho usiloval, nyní patří jemu.

Cesta tu zdaleka nekončí. Co je ještě zapotřebí kromě rychlosti, síly, ohebnosti, vytrvalosti, když je již žák pánem toho všeho? Samo je to pouze těžký náklad, žák nemůže vysvětlit k čemu, kdy a jak použít svou sílu. Zaslepení svými možnosti je zapotřebí zkrotit, abychom se dál snažili o získání znalostí.

Emocionální stabilita, sebeovládání, střízlivost a nezištnost ve všem, co jsi poznal.
Pokud se ti podaří těchto kvalit dosáhnout, bude to skutečné vítězství nad vnitřním nepřítelem.

Těžkosti ve studiu nás učí jak správně žít, staví věci do pravého světla, do pravých souvislostí, ukazují naše aktuální limity. Seriózní a odpovědný přístup je nutný k tomu, abychom předešli zraněním a zdravotním potížím.

Překážkou ve studiu je nesmyslné tlachání, které je jen marnou ztrátou času, rozptýlením koncentrace.

Pouze člověk, který získá pevnou vůli, dokáže dát svému životnímu snažení smysl. Dokáže praktikovat s plným sebeuvědoměním a plnou odpovědností, naplněn životní silou.

Když studujeme Zen, Čchi Kung nebo bojový aspekt se zbraní, bez zbraně, nelze být skoupým, netrpělivým, brát je do ruky tak, jako to dělají malé děti, když se sápou po všem, co před nimi leží.

Všechny tyto disciplíny jsou jen prostředkem k dosažení cíle, vydáním se na cestu, která má přinést pomoc, pochopení, porozumění a jasnost.

Vedeme-li správný život, začneme postupně chápat, že žákovi na cestě nemůže nic zabránit. Jdeme-li takovou cestou, je třeba pamatovat, že činy musí být oproštěny od nerozhodnosti a ctižádosti. Na překážky je třeba hledět zpříma, bez pochybností, upevňovat svou vůli, zocelovat svého ducha. Jinak se cesta žáka, odchýlí z vytyčeného směru. Je třeba naslouchat svému srdci.

Snaha proniknut do nauky Wing Chun by měla vycházet ze srdce. Pokud tomu tak je, je studium radostné, dokonce i pokud zažívá nesnáze. Pokud přicházíš bez srdce, pouze na základě rozumem odůvodněných pohnutek, pak bude tvé studium vést k rozčarování a křivdě na celý život.

Jeden přístup vede k růstu a plnohodnotnému životu, jiný potlačuje a ničí celou plnost života. Díky srdci a moudrosti, člověk pozná to nejlepší pro sebe, přesně a jasně vidí procesy které v něm probíhají, ví, jak pracovat a jak se má chovat. Objevuje se pocit tělesného uspokojení radosti a štěstí.

Neštěstí mnohých je v tom, že když učitel ukazuje cvičení a pak vysvětluje, většina žáků chápe pouze jednu stranu a není schopna pochopit hloubku a mnohostrannost takových vysvětlení a poučení. Je to způsobeno tím, že žák nechce zcela přijmout učení. Takovému žáku se v hlavě usadil velký milovník sporů a skeptik. Celé učení se pak pro něj mění na boj se svými úsudky, závěry a vede k nesmyslům.

Při provádění vnitřní práce často dochází k nestabilním projevům energie, které začátečník ještě nemůže kontrolovat. Energie se v těle objevuje jaksi odnikud, mění tě, dává sílu a jistotu. Pokud ti ničím neškodí, dává velkou schopnost práce, s jejíž pomocí se dosud nemožné stává možným.

V takové chvíli je pomoc učitele velmi potřebná. Když se dělí o své zkušenosti, učitel žáka směruje. Na to je třeba klást ještě větší důraz. Podrobnosti a detaily zkoušky jsou pro žáka často obtížně pochopitelné, v tom potřebuje pomoci, aby si ujasnil a uspořádal, co se děje. Pod přísnou kontrolou učitele se u žáka vypracovává samostatnost při volbě správného rozhodnutí. Bývá zapotřebí mnoho času, než pochopíme co je důležité, a co víc, dokážeme na základě tohoto pochopení jednat.

Získáváním zkušeností z praxe, žák přesně vidí, kdo přichází s čistou duší a otevřeným srdcem, kdo není upřímný a přetvařuje se, kdo je jen politováníhodnou kopií, koho lze lehce oklamat, kdo ani nechápe, v čem spočívá kouzlo dané nauky.

Po lekcích s učitelem je zapotřebí sebeanalýza. Pochopíš, co po tobě učitel chce, nemusíš klást nemístné otázky, které tebe samotného staví do hloupé situace, protože odpověď od učitele následovat nebude. Pouze příjemný úsměv, který je zmírňován nešťastným osudem žáka. Při studiu Wing Chun může žák jen těžko odhadnout jednání svého učitele. Častokrát zvláštními úskoky a chytrostmi učitel staví žáka do ne zcela srozumitelných situací, v nichž jsou vidět žákovi nashromážděné zkušenosti a návyky. Nakolik jsou tyto návyky silné nebo zranitelné.

Je třeba přesně vědět, že na jasně položenou otázku dává učitel jasnou a srozumitelnou odpověď. Naopak, pokud je otázka nejasná, abstraktní, následuje podobně nejasná a abstraktní odpověď, která nepovede k ničemu, pouze a jen k větší nejasnosti. Proto musí mít žák trpělivost a dobře poslouchat, klást otázky správně a věcně.

Otevřeme-li své srdce a nacháme jej prostoupit učením Wing Chun, uvidíme a pochopíme jednu z nejdůležitějších rolí učitele. Učitel ti dává poznat, že právě ty jsi tou individualitou, člověkem v plném smyslu slova. Vše se nachází ve tvých rukou, a pouze ty si schopen sám sobě pomoci ve svém zdokonalování. Za pomoci učitele se žák zbavuje všechno nepotřebného haraburdí, které ho táhne ke dnu. Učitel navádí žáka k přemýšlení, k boji se svými slabostmi a přílišným sebevědomím, dává poznat a pochopit, že je člověkem a je hoden stát se pánem sebe samotného.

Odpovědnost a zárověň laskavost, v tom jak se chovéme k sobě a ostatním, hovoří o růstu a vykořenění takzvaných nahodilostí, to později umožňuje získat mistrovství.

Abychom se nepropadli do propasti nepochopení, je třeba si vždy přesně uvědomovat všechny své názory a rozhodnutí, a to bez zbytečných ambicí a hazardérství. Pouze málo lidí má sílu a vůli vytrvat v tomto snažení a ponořit se do sebeanalýzy. Přestože studium bez vnitřního propracování nikdy nepřinese radost. Pro dosažení mistrovství je třeba těžce pracovat. Co se na začátku zdálo obtížné a těžko překonatelné, se poctivou a upřímnou praxí stává všední a samozdřejmé.

Abychom získali opravdové mistrovství, je zapotřebí čas. V případě, že žák neprojevuje úsilí k tomu, aby se měnil, pak co se může dozvědět? Nezbaví – li se slabosti, žák jen čeká na svou stoupající hvězdu do doby, kdy v něm vymizí toto nepochopení.

Když dojdeš do určité úrovně, pochopíš, že stojíš opět na začátku, jako kdybys začínal od znovu. Je to však již něco docela jiného.

Přichází úkol zkrocení síly a odvahy. I když jsou tyto kvality nezbytné pro vedení boje, je k nim třeba přistupovat jako k téměř cizímu. Pokud tyto kvality nekultivujeme, ke dveřím poznání se ani nepřiblížíme, natož abychom je otevřeli. Sebekontrola dává pochopit, jak velký rozdíl je mezi prostou silou a mistrovstvím. Ne každý se musí nutně pídit po podstatě věcí, cesta do světa Wing Chun však tuto podstatu ukazuje, na této cestě je dobrým druhem a pomocníkem tvé srdce, vždyť bez něj se do tohoto světa ani nedostaneš.

Máš-li srdce otevřené a vypěstuješ-li v sobě silnou vůli, získáš pohlcující vášeň pro poznání. Když vstoupí do dveří Wing Chun, začne žák svou cestu, která je odvislá od toho, nakolik je úporný, jaká je síla jeho vůle. Protože ten, jehož vůle je silná, bude cestovat s radostí, aniž by se nějak zvlášť vyčerpal. Pro toho, jehož vůle je slabá a nerozhodná, bude vše obtížné, rutinní, bez jiskry uspokojení.

Žák, jako každý obyčejný člověk, se v životě potýká se svými nesnázemi, a jejich náklad ho neustále tíží, vyvolává psychologický konflikt a neshody.

Když přistupujeme ke studiu, je třeba mít sebe pod kontrolou, dodržovat vlastní disciplínu a také dodržovat tradice školy Wing Chun. Prostřednictvím těchto požadavků jsou zkušenosti a znalosti učitele předávány žákovi. Díky tomu dochází k úplnému vnímání okolního světa. Bez snahy cítit ztrácí nauka, jíž se dotýkáš, smysl. Starý stereotyp v chápání světa ničím nepomůže, pokud se držíme svého úsudku, pouze nás to vrací zpět, pro člověka je obtížné změnit se, nové ho leká. V tu chvíli vzniká hloupé přání zůstat tím, kým jsem byl, vytváří se iluze, že to stačí a že již chybí jen kousíček znalosti Wing Chun. Takový člověk není celistvý, vyrovnaný, není v klidu. V jeho nitru vznikají rozpory, které se odrážejí v jeho životě. Přeplnění zbytečnými problémy ukazuje slabost a bezmoc žáka, z části dokonce zoufalství a beznaděj. Takový stav odvádí od světa poznání. Když se žák drží svých logických důvodů, které prý slouží jako základ pro řešení dané situace, je z toho pouze příšerně unaven. Proto kromě problémů takovému člověku časem nic jiného nezbývá.

Wing Chun žákovi dovoluje, aby se vyrovnal se svými problémy, umožňuje mu, aby se nejenom dotknul světlého a jasného života, ale takovým životem i žil, užíval ho ke svému sebezdokonalování. Od tohoto okamžiku se jeho vztah k okolnímu světu docela změní.

Časem žák pochopí, že Wing Chun je přesná a systematizovaná nauka. Studium vyžaduje ohromná úsilí ze strany žáka. Zapotřebí je vysoký stupeň skutečné účasti a zapojení, to je seriózní vztah k dané nauce. Nejistota, neexistence chápání celé hloubky poznání v počáteční etapě studia jsou vlastní prakticky každému, kdo se vydává na tuto cestu. Po překonání této překážky se budou úroveň a koloběh vnitřních procesů a projevů žáka nápadně lišit od těch předchozích. Vypovídá to o tom, že jeho cesta započala. Ten, kdo nebyl dostatečně rozhodný, zpravidla se studiem končí.

Výchova takových kvalit, to není jen nějaká maloměšťácká podívaná. Hlavní je vidět, to je něco docela jiného. Jedná se o neobvyklý způsob vnímání, docela jiný. Vidění je složitým procesem, jenž žákovi dovoluje přímo chápat celou hloubku znalostí, které mu jsou podávány.

Studium po etapách v sobě nese nejenom souhrn aplikovaného aspektu, jeho bojového arzenálu, ale rovněž usnadnění zapamatování si, uspořádání velkého množství informací vnitřního charakteru, jejich vstřebávání a uchovávání. Pouze neustálými cvičeními je možné v sobě vychovat potřebnou rychlost vnímání viděného, zachytit ten vzácný záblesk, jenž není zcela postižitelný žádným výkladem.

Abychom pro sebe tyto znalosti zpřístupnili, je třeba přenést se do docela jiného života. Do života, kde se vědomí zbavuje závoje. Velké množství různých přístupů, cvičení, pomáhá odkrýt smysl. Zdánlivě rozrůzněné kousky se spojují v jeden celek. Abychom dosáhli celistvosti v pozorování a chápání daného cíle, v práci nad sebou, učitel v žákovi zcela ničí jeho jistotu v tom, že správně chápe a přijímá rozhodnutí vedoucí k vytyčenému úkolu. Tím dává učitel žákovi na srozuměnou, že je to jen jedna z variant toho, co mu bylo dáno, že se nejedná o konečné, jediné správné řešení.

Učitel pomáhá, aby se žák naučil uvidět hloubku znalostí, které mu předává, po žákovi požaduje, aby se nedíval pouze na povrch věcí. Když v žákovi dosáhne otevřenosti, vkládá učitel k jeho začínajícímu studiu své znalosti a zkušenosti, které mu pomohou pochopit co je to správné vnímání.

Každé nové zadání, ať se jedná o určitý chvat nebo cvičení v Zen nebo Čchi Kung, dodává sílu, ukazuje, že žák je hoden pokračovat ve studiu. V opačném případě nemá smysl snažit se od učitele takový dárek získat. Nezodpovědný přístup ke cvičením vede ke všednosti, vzhledem k níž není možné uvidět mnohostrannost učení. Koncentrace pozornosti umožňuje plné chápání materiálu, se kterým pracuješ. Pokud bychom vše dělali povrchně, docházelo by k duševnímu rozvrácení, vytracení podstaty cviku nebo pohybu. Pokud prováděná cvičení podvědomě člověka nezajímají, všechny prvky, které se snaží naplnit, vypadají více či méně podobně. U pokročilého žáka nikdy nebudou prvky a pohyby stejné, i když se jedná o jedny a tytéž pohyby, jich smysl a obsah se totiž neustále mění. Chápání takového provedení je možné nazvat opravdovým přístupem k podstatě mistrovského umění.

Pokud bychom neznali obsah a význam cvičení, tak zůstane pouze jednoduchým provedením formálních pohybů. Když se však dozvíme, jaký vnitřní smysl cvičení obsahuje, přiblížíme se ovládnutí vnitřní síly, k jejímu vědomému využití.

Od toho okamžiku je více důraz kladen na ovládnutí vnitřních procesů, na podřízení své vůle. Není energie špatná nebo dobrá, vše záleží na tom, nakolik jsi připraven, a nakolik ji umíš využívat a správně s ní nakládat. Pokud se žák necvičí v pěstování vnitřního mistrovství, bude časem klamat sám sebe, kvůli tomu, že mu tento aspekt nebude znám a další pokrok ve Wing Chun se tím zpomalí. Vina takového žáka spočívá v tom, že se nenaučil brát ohled na doporučení učitele a nevidí hloub než na povrch věcí. Když žák činí závěr, dívá se na plod své práce z jedné strany, ale jeho znalosti zatím na víc nestačí. Zkušenosti učitele jsou daleko větší a jeho znalost je velká. Učitel se na žáka dívá jako na nebe. Pokud je pilný, pak je jeho vnitřní růst jako čisté nebe, pokud ne, je jako nebe oblačnéé nebe. Pokud se žák snaží o lest, klame sebe nebo učitele, je vše marné. Vždyť říkat, že nebe je čisté, je možné pouze tehdy, pokud tomu tak je, v opačném případě by tě to stavělo do trapné situace. Pokud tato situace nastane, reakce učitele, jeho jednání dovoluje, aby se žák stal ohleduplnějším a bezelstnějším ve vztahu k poznání a učiteli. V tomto smyslu je možné oklamat pouze sebe samotného.

Když žák pozoruje svého učitele, přesně ví, jak dosáhnout užitku z vytyčených úkolů. Naplnění silou pak na sebe nenechá dlouho čekat a pokaždé, když jsi s učitelem, se do tebe po kapkách dostává to, co je potřeba. Pozitivní projevy, které v žákovi probíhají, nejsou patrné ihned od začátku, jejich závan je krátkodobý a nemá na člověka silný vliv. Nedbalý vztah v sobě skrývá nebezpečí, protože v budoucnu vynese na povrch nekontrolovaný příval emocí, vše se svalí na žákovu hlavu, to je spojeno s horšími následky. Poznání je prací nelehkou a na dráze učednictví lehké varianty neexistují. Cesta je to dlouhá a trnitá, a proto dříve než žák otevře dveře poznání, musí ze svého života vyloučit všechno nadbytečné, vše, co mu brání ve zdokonalování sebe sama, jinými slovy vše, co není pro život důležité. Žák jinak neunese to množství informací, která mu bude předáváno.

Lekce s učitelem jsou velmi surové bez zbytečného obalu, za nezodpovědnost okamžitě svým způsobem popálí. V průběhu studia vzniká dojem, že jste po celou dobu byli ve spárech tygra a jen díky síle své vůle jste jako zázrakem zůstali naživu. Tak to bude trvat do doby, dokud nezačnete chápat všechno, co od vás žádají, budete stále cvičit, dokud nedosáhnete jednoty a souladu v provádění cvičení, v komunikaci s učitelem. Teprve poté postupně vymizí pocit nebezpečí z tygra, který se vás stále snaží rozervat. Tehdy se objevuje svérázný pocit hladu, který neustále vyžaduje informace. I v tom musí být umírněnost, střízlivost, tak se vyhnete zneklidňujícímu stavu, že jste něco vynechali nebo vám něco chybí.

Když se žák chystá na cvičení s učitelem, musí se rozloučit s nejistotou, odhodit všechen strach, který ho stále svazuje. Je třeba přistoupit ke kardinálnímu řešení, zničit překážky. Myšlenka musí být jedna, přicházím k učiteli, protože chci přijít, vydávám na cestu učednictví, vydávám se na cestu poznání, v tom mi má pomoci můj učitel. Pokud se chci stát člověkem poznání, jde o nejefektivnější způsob jak žít.

Pochybuješ a přemýšlíš předtím, než přijmeš rozhodnutí? Když žák dosáhne jemnosti ve znalostech učení Wing Chun, přesně vybírá správná rozhodnutí, aniž by pochyboval, znepokojoval se a byl nerozhodný. Zkušenosti, které mu již v životě pomáhají, poskytují jistotu v dosažení vybraného cíle. To vše se nazývá velkou cestou Wing Chun. V procesu studia Wing Chun, i když to není na počátku jasně viditelné, je nezbytně nutné abychom se zbavili pochybností a strachu, abychom neupadli do zoufalství. Pro žáka je to velmi nebezpečné, protože takový stav ho odvádí z cesty.

Učitel se často chová zdánlivě nahodile, takto se to jeví pouze z počátku. Později spozoruješ a pochopíš, že takový přístup nutí proniknout do metody studia a jen díky své pozornosti vidíš a chápeš nápovědy učitele, překážky a těžkosti v práci, a také jak je vykořenit. Požadavek na neustálé opakování cvičení žákovi dovoluje, aby si přesně zapamatoval a pochopil sebemenší podrobnosti, zbavuje ho zkreslení, nedovoluje mu, aby se v učení odchýlil. Paměť je vypilována tak, že nezbývá prostor pro zapomínání. V překonávání těžkostí pomáhá přítomnost učitele. To bývá dokonce jediným důležitým momentem, který vlévá síly a naplňuje jistotou. Mnozí časem dospívají k závěru, že učitele již nepotřebují, že jeho přítomnost již není důležitá. Ale jen učitel vidí a ví, kdy může žáka nechat odejít. K tomu dochází tehdy, když se žák stal koncentrovaným, ukotvený v učení i v životě.

Mnozí mistři nikdy neopouštějí své učitele. To vypovídá o tom, že jsou velmi moudří. V tom je ukryta velká síla, která není na škodu a dělá život šťastnějším. Nepřipravený žák bude neustále odbíhat od svého učitele, bývá to spojeno s tím, že síla, která vychází od učitele, působí na slabá energetická centra žáka, objevuje se u něho pocit bezmoci. To častokrát žákovi nevyhovuje. Nepochopení přeměny svého těla a ducha vede ke vnitřnímu konfliktu, ten pak vede k rozčarování a úleku. Síla učitele je skutečně na počátku nesrozumitelná, neustálá komunikace však vede k větší jasnosti a pochopení. Učitel pomáha v překonání psychických bariér, které mohou být hluboko zakořeněné. Copak je to jeho vina, že tomu nechcete přijít na kloub? Učitel se snaží pomoci tím, že žákovi ukazuje, že je člověkem zrozeným ke svému sebezdokonalování. V učiteli je duchovní síla, přeje si ve svém žákovi vypěstovat stejného ducha, který by mu pomohl uvidět své změny, ne vždy se však bude řídit našimi přáními. Když učitel žáka učí, stává stává se tou oporou, díky které se celý život žáka mění a vědomí začíná vidět jasně a zřetelně.

Člověk, který žádá o to, aby byl přijat mezi žáky, musí nejenom trénovat bojový aspekt, ale také se zcela svěřit do rukou učitele, na jeho „milost“. Ve studiu to je téměř to nejdůležitější. Žák musí dokazovat svou prací, že je hoden důvěry, že se z jeho strany nejedná pouze o prostou zvídavost a touhu seznámit se s mistrem a stylem Wing Chun. Teprve poté se dají věci do pohybu, když učitel uvidí upřímnost tvého úmyslu. Znalosti budou předávány pouze dobře připravenému žákovi, individuálně. Tak se z očí do očí odkrývá tajemství, které ti bude ohromnou pomocí. Vše sice nebude pochopeno najednou, mnohé však bude o mnoho zřetelnější. Stává se zcela ojediněle, že učitel hned při prvním setkání odhalí podstatu umění Wing Chun. I když si žák zatím neuvědomuje svou připravenost a upřímnost svých motivů, díky svým kvalitám jemného chápání, schopnosti ponořit se do hlubin svého vnitřního stavu, bez zoufalství a lítosti, je ve svém jednání houževnatý. Věří učiteli, člověku, jenž pomůže žáka změnit, pomůže mu získat odvahu a nedovolí mu, aby přišel sám o sebe. Učitel dává svému žákovi na srozuměnou, že přeměna na člověka znalého nauky Wing Chun je v jeho silách. Když v žákovi vidí krystalicky čistého člověka, jenž projevuje houževnatost, plné nasazení pro svůj rozvoj, umí se včas zbavit své hlouposti, s vědomím její neprospěšnosti, kdy zcela kontroluje celé své jednání jak vnější, tak i vnitřní, učitel žáka připouští k životadárnému prameni.

Kontrola veškerého tvého jednání odkrývá důležitost toho, co se v tobě a tvém životě děje. Tato praxe mění podstatu mnohých věcí, které se v minulosti zdály být nadlidským úkolem, nedosažitelné. Mění se i přístup k sobě samotnému a k ostatním lidem. Těžko se hledá smysl života tam, kde nacházíme pouze chamtivost, prázdnotu a přetvářku, kde chybí upřímnost a člověk pouze hraje jakousi divadelní hru. Přichází pochopení neužitečnosti takového života stejně tak jako stýkání se s lidmi, kteří takovýto život vedou.

Přibývající znalosti přináší zcela nový pohled, rozkrývají se nové skutečnosti, uvědomujeme si další podrobnosti, na druhé straně získáváme větší rozhled a chápání širších souvislostí. Dochází k upevnění vůle k životu. Rozdíl spočívá v tom, že jedni přemýšlejí o životě, ale nevidí ho, nahlíží skutečnost pouze ze své vlastní perspektivy, pouze z hlediska, které považují za důležité. Druzí, kteří se naučili vidět svět, vidí, co všechno na sebe lidé ve své omezenosti věší, do jakých krajností může jednání takových lidí dojít.

Úkolem je v sobě rozvíjet všestrannost vnímání, oprostit se od jednostrannému pohledu, který v důsledku nevede jinam než k vlastní omezenosti. Neúspěchy častokrát vyvolávají smutek, jenž může vést až k depresi, útlaku. Takové situace je nutné uvolňovat úsměvem, přistupovat k nim se smyslem pro humor, ve svém jednání nacházet zábavné okamžiky, nad nimiž je možné se pousmát, raději než upadnout do hloupého smutku, jenž nás oslabuje a brzdí osobní růst. Vždyť jemné naslouchání svému srdci k tobě nepřipustí smutek a bude tě vždy stavět nad tyto slabostí. Pracujeme-li poctivě a upřímně na svém sebezdokonalování, nezbude místo pro stavy jako jsou dlouhotrvající smutek a sklíčenost. Tělo se cítí daleko lépe a komfortněji, když se usmíváme, smějeme se, než když jsme smutní.

Člověk, jenž zvolil cestu Wing Chun, se stává aktivním, nejen přemýšlí o tom, co by měl udělat. V okamžiku, kdy se na tuto cestu vydal, vybral cestu srdce a následuje ho. Už ví, že je to život a právě život, co nám pomáhá v našem sebezdokonalení. Jsi pánem sebe samého, a také sám vybíráš své jednání a to jak konáš. Vyzařuj klid a rovnováhu, pak tvé jednání nebude hrozbou pro tebe, ani pro tvé okolí. V průběhu studia je dostatek času na to, abychom se vyznali a zorientovali v tom, co se kolem nás děje. Pochopení toho, že člověk, který se ubírá vpřed, nemůže zůstat prázdný. Naopak je naplňován do takové míry, že životodárná síla jím překypuje. Takový člověk nezná obtíže a úsilí, nezná ani vítězství, ani porážku, ani prázdnotu, je zcela naplněn, je člověkem činu, skrze to přichází pochopení světa.

Činorodost je cestou síly a ducha. Pohyb je vždy vpřed, nikdy nezůstávej stát místě. Dovol svým činům, aby byly zušlechtěny a vycházely z tvého srdce. V jednání není upřednostňována žádná metoda, činy jsou pouze prostředkem na naší cestě. Žák je ve vztahu k prostředku člověkem, jenž ví, k čemu je prostředek zapotřebí. Díky tomuto pochopení jsou jeho činy a jednání v souladu s tím, co nás obklopuje.

Cvičení bez správného přístupu, bude jen marnou ztrátou času. Prostředek je určen pro pozorného člověka, i když jen špatně připraveného, ale pro takového, který je schopný alespoň něco pochytit, aby vytřásl všechno to zbytečné a nepotřebné, čím je přeplněn.
Prováděním určitých prostředků je možné dosáhnout potřebného výsledku v činech, ale pohyb není jen tak jednoduché postihnout, je třeba velká rychlost vnímání. Může se jednat jen o správný pohyb činu, jinak vše zůstane beze změn.

Jsou-li prostředek, čin nebo akce, pohyb v souladu, potom praktikující student, dochází k pochopení tekutosti všeho. To je svět Wing Chun, v němž je vše v neustálém pohybu, mění se, plyne. Bez náležité přípravy vědomí a těla mohou praktiky vést jen k nepotřebnému napětí a nemoci.

Připraven zvnějšku a zevnitř, člověk obchází „úskalí“, kdy vstupuje do čistého a hlubokého prostoru znalostí, které jsou možností zachytit celou tekutost a mnohostrannost Wing Chun, a přitom si zachovat nejenom zdravé tělo a ducha, ale také ho ještě upevnit a naplnit ho. Tím získáme potřebnou rychlost vnímání, které dovoluje zachytit záblesk světla znalostí.

Dané činy prostředků vyžadují jejich náležité pozorování. Na tom, nakolik budeš pozorný, může záviset tvá rychlost pohybu a uchopení života, světa Wing Chun, pochopení toho, že stojíš na prahu pohybu naplněnosti vědomí. Pohyb dává svobodu nejenom tělu, ale i duchu. V práci ho nemohou zastavit tělesnou překážkou, a žádná smršť útočné „agrese“ nemůže zastavit pohyb akce, která je dána silou prostředku.

Člověk nesmí mít pochybnosti o cvičeních, musí se jim zcela bez zůstatku oddat. Potom ho naplní nevysvětlitelná směs zápalu a usmíření.

Rozum, tělo a duch musí být živými a pevnými. Nerozhodnost vede k porážce, která se v důsledku stává stavem a způsobem života, jehož se nelze zbavit. Proto je možné říci, že je síla a slabost, rozhodnost a pochyby, že jsou vítězi a poražení, mistři a diletanti, vývoj a stagnace. V závislosti na tom se stáváš člověkem, který může sám sebe vést či nikoliv, to je člověkem vítězícím nebo přijímajícím porážku. Na začátku svých přístupů ke cvičení se nutně nacházíš buď v jednom, nebo druhém stavu. To bude pokračovat do té doby, dokud nezačneš používat prostředek akce ve svém pohybu. Tato cesta pomůže jasně uvidět iluzi vítězství a porážek, setře a rozptýlí jejich takzvanou významnost ve tvém vědomí. Jednou pro vždy, nezůstane ani stín vzpomínky na tyto pocity. Každá akce je nyní uvědomělou, tehdy jsi zbaven nepotřebných přání. Život, jenž byl dříve považován za peklo, zmizí, a ty už sebe nikdy neuvidíš v roli oběti.

Přání nás vtahují do světa, kde sami sebe považujeme za oběť, a tlačí nás ke strádání. Potom co se staneme člověkem akce, dochází ke zničení iluze a pohyb díky prostředku získává uvědomělost, která se mění v bezcenný dar, carský dar. Myšlenky rodí takové pojmy jako je nenávist, neštěstí, strádání, nouze. Když si uvědomíme, že se jedná pouze o myšlenky, všechno zmizí, zůstane pochopení toho, že všechno bylo harampádím, ne skutečným světem života.

Při studiu Wing Chun, se člověk stává akčním a nestojí dále proti životu, využívá ho ke svému pohybu, vývoji, kdy čerpá síly k dalšímu poznání. Člověk, který jde po cestě, zjistí, že co by sebemenšího nezískal, je to vždy více, než si bude schopen vzít. Emoce, které nás likvidují, jak zevnitř, tak i zvnějšku, musí být zlikvidovány, jinak zlikvidují nás. I když bude docházet k boji emocí, k návratu bažin, pouze jasné zastavení pomůže, abyste si uvědomili, že cesta zpět je zničena nádhernou silou. Nyní již nelze hovořit o zaujetí pro jakoukoliv převahu nad kýmkoliv. Převládá pochopení, že každý má svou cestu, i když někde zkřížil tu tvou. Není důvod k tomu být agresivním nebo sklíčeným, není důvod k projevování svých předností nebo schovávání svých nedostatků. Život nám nachází své místo, kdy ukazuje, že jeden člověk může žít déle a s užitkem pro svou duši, a naopak jiný může prožít dlouhý a neprospěšný život, jenž je naplněn hrůzami mravního úpadku a nemocemi. Třetí se může plnohodnotně a plodně realizovat ke vnitřnímu růstu, i když život uběhl jako rozsvícení hvězdy na nebi. Pouze a jen akce umožňuje plnohodnotné si uvědomění toho, že si především člověk, člověk, jenž je stvořen pro pohyb vpřed, a ne k tomu, aby seděl v hnoji. Jako je tomu u zvířat.

Wing Chun pomáhá k problému přistoupit z pozice bojovníka, který dělá svůj krok rozhodným a pevným. Proto, abychom se tomu naučili, první co je potřeba, je akce, a ne tlachání. Pokud použijeme vůli a trpělivost, můžeme dosáhnout toho, o co se snažíme. Když stojíme na této cestě, neztrácíme čas ústupem ani pochybnostmi. Máme čas pouze na to, abychom v sobě vychovávali trpělivost a sílu vůle do života, ať se nám to líbí nebo ne. Když se staneš člověkem s těmito vlastnostmi, dojde k pohybu, pochopení jeho využití, vidění přechodných výsledků ve zdokonalování sebe sama. Pokud si uvědomíme, že sílu vůle a ducha je možné rozvíjet, vypracovává se trpělivost.

 

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace