en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Čchi kung Jeřába

Čchi Kung Jeřába Školy Wing Chun Kuen Phai.

  1. ročník. Nepřímá rovnováha energie.

Člověk je naplněný energii, neexistuje ani jediné místo v organizmu, kde by ta energie nebyla. Naše vědomí nemá přímý přístup k energii, ale můžeme vytvořit vnější podmínky, při kterých se energie samostatně, přirozeným způsobem, následujíc stanovených zákonů přírody a vnitřních zákonů cirkulace, dostane do rovnováhy. Stav rovnováhy je cílem, ke kterému stále směřuje koloběh vnitřní energie. Ale v důsledku mnoha vlivů, které můžeme nebo nemůžeme ovlivnit, existuje řada překážek. K překonání těchto překážek byl sestaven komplex Čchi Kung Jeřába Školy Wing Chun Kuen Phai. Vše záleží na vytrvalosti a stupni pochopení osobního tréninku žáky Čchi Kung.

Existují dvě hlavní překážky:

Flexibilita kloubů. V lidském těle existuje velké množství kloubů. Je třeba naučit se používat klouby, aniž by byly přetěžované. Je to podobné krevnímu oběhu. Pokud, například, noha je ohnutá do krajní pozice za nějakou dobu začne tuhnout. Děje se to proto, že jsou stlačené krevní cévy a krev nemůže správně kolovat a plnit svoji funkci – dodávat výživné látky buňkám organizmu. Zpravidla se uvádí, že krev a energie kolují společně, takže snížená flexibilita a přítomnost solí v kloubech májí negativní vliv během tréninků.

Tento problém lze řešit pomocí správné polohy těla.

Za prvé: při provádění Čchi Kung je velice důležité dodržovat a pozorovat ty požadavky, které jsou vysvětlené na trénincích a které se týkají polohy těla – pozice, dechu, uvolnění.

Za druhé: je třeba vědět, že samotná forma pohybů během cvičení Čchi Kung Jeřába, které byly vypracované starými mistry Čchi Kung, má velký význam, a také má význam pro zlepšení flexibility kloubů. Proto je důležité si je neplést, nepřekrucovat a zapamatovat si formu pohybu Čchi Kung dobře.

  1. Přílišné napětí v těle. Co je napětí a proč je přílišné? Vždyť pokud úplně uvolníme tělo, spadne na zem jako pytel s masem a kostmi. Staří mistři Čchi Kung dávno zjistili tuto zvláštnost, ale většinou tato informace nebyla dostupná mimo úzký kruh. V současné době moderní vědci a lékaři také objevili tuto zvláštnost. Jde o to jakým způsobem člověk provádí jakékoli fyzické pohyby v každodenním životě, v práci, během sportování atd.; když chodí, běhá, píše, sedá si, zvedá se, zvedá těžké věci, dělá kliky na podlaze, plave atd. Přičemž na všech pohybech, které uskutečňuje člověk, se podílejí několik skupin svalů. Tyto skupiny se dělí na jednotlivé svaly – synergetické svaly a antagonické svaly. Synergetické svaly jsou svaly, které, vlastně, provádějí pohyb. Například při ohýbání ruky pracuje biceps.

Antagonické svaly jsou svaly, které současně při provedení pohybu odporují synergetickým svalům, například pro zastavení fixace ruky atd.

Při ohnutí ruky pracuje triceps.   V nejlepší variantě jedna skupina svalů by měla pomáhat druhé a pohyby by měli být prováděné harmonicky. Ale ve skutečnosti situace je jiná. Jakým způsobem se člověk učí provádět pohyby? Vždyť to není vrozená schopnost. Dítě se narodí. Učí se sedět, lézt po čtyřech, stát, chodit. Rodiče pozorují tyto procesy. Ale to je jenom začátek. Dále, když dítě vyrůstá v dospělého člověka, učí se velkému množství různých pohybů – někdo víc, někdo míň, někdo se učí jednomu typu pohybů, někdo druhému atd. Všichni lidé jsou jiní, jsou to dělníci, kancelářští pracovnici, sportovci, spisovatelé a tak dále. Každý z nich má svoji sadu pohybů. Toto učení se pohybům probíhá náhodným způsobem. Na konec se můžeme naučit mnoho pohybů, ale nikdo se neučí kvalitnímu provedení pohybů – kultura pohybu jednoduše neexistuje. Tento fakt je podpořen moderními vědeckými výzkumy. Vědci se zaměřili na jeden sval a testovali jeho efektivitu při práci (sílu a rychlost) s použitím moderní techniky. Potom výsledky experimentů porovnali s údaji svalové práce průměrného člověka. Zjistilo se, že ukazatel průměrného člověka je deset krát nižší, než potenciál svalu. V čem je problém? Pozdější výzkumy ukázaly, že lidské svaly pracují dobře samostatně, ale při provádění pohybů antagonistické svaly a synergetické svaly nepracují harmonicky – antagonistické svaly ve větší míře vzdorují synergetickým a v průměru ničí 90 procent práce. Fakticky člověk vynakládá velké úsilí na souboj sám se sebou. Přičemž nezáleží na tom, jestli je sportovcem nebo kancelářským pracovníkem a jestli fungují velké nebo malé svaly – poměr vzájemného působení svalů je stejný.   Z toho plyne předčasná únava, vyčerpání, přetížení, úrazy, nemoc atd.

Čchi Kung Jeřába je v tomto případě velkým pomocníkem a nezaměnitelným prostředkem. Všechny pohyby se musí provádět pomalu a s co největším uvolněním svalů – jako by směřujícím k nulovému bodu. Je to kvůli tomu, abychom mohli procítit a zvýraznit nutné svalové skupiny pro provedení odpovídajících pohybů. Jako bychom se znovu učili sedět, stát, otáčet se atd. – stejně jako to dělají děti, ale v jiné kvalitě. Metoda uvolnění je velice efektivní, umožnuje pochopení zrození pohybu nebo napětí. V opačném případě – pokud je ruka napjatá, všechno je smíšené a nedokážeme to rozpoznat. Je důležité si pamatovat, že je třeba se tomu naučit, nepůjde to hned ze začátku. Je třeba stále analyzovat a zkoumat vlastní tréninky a snažit se, aby během lekcí byl přítomen reálný cíl a reálný úkol, kterým dokážeme zřetelně porozumět. A spolu s tím, na základě vlastní zkušenosti, je třeba snažit se pochopit to, co je nejasné a nepoznané.

Pohyby žáka praktikujícího Čchi Kung Jeřába mohou postupně získat na síle, rychlosti a vytrvalosti, budou vybudované na zdokonalenějším základě, než běžně. Je třeba trénovat systematicky, beze spěchu a bez dlouhých pauz. Co se týče zátěže, je třeba hlídat si zlatý střed, jinak hrozí množství úrazů. Tréninky musí přinášet komfort, lehkost a naplnění.

Některé zvláštnosti studia Čchi Kung Jeřába. Tao Čchi Kung.

«Byl jsem na hostině, pil jsem pivo a med
Teklo mi to po vousech, ale do pusy se nic nedostalo »

Lidová pohádka.

Čchi Kung Jeřába je nejen komplexem cvičení, je to určitý stupeň poznání vlastního života člověka. I když vše se učí postupně. Tento komplex není výjimkou. Zvykli jsme si , díky informacím, které nás obklopují, že univerzální léky na naše problémy by měli mít podobu tablety kterou spolkneme a je po problému. Je to vhodné pro dosažení dočasného efektu. Pro dosažení opravdu vážného, stálého a trvalého výsledku studia je třeba časem přistupovat k lekcím globálněji a více systémově. Globálně znamená, že je třeba se snažit všímat si vlivu tréninků na jiné oblasti našeho života. Systémově znamená, že je třeba se snažit všimnout si vzájemné spojení a rozdíl mezi KchiKong Jeřába a jinými oblastmi Wing Chun Kuen Phai.

Čchi Kung Jeřába se dá podmínečně rozdělit na tři etapy výuky. Podmínečně protože během výuky Čchi Kung Jeřába se všechny jeho aspekty projevuji najednou, ale naše schopnost pozorování je limitována a nedokáže postřehnout všechno. Proto úseky studia Čchi Kung Jeřába mohou být brány jako určitý posun fixace pozornosti a získání většího objemu vnímání.

První stádium spočívá v zapamatování a studiu samotného komplexu cvičení. Cílem této etapy je zapamatovat si a realizovat:

- statickou poloha těla;

- správné dýchání;

- správné uvolnění;

- správnou formu pohybu;

- pravidla kontroly a bezpečnosti stavu.

První etapa obsahuje určité obtíže. Po začátku praktikování se za nějakou dobu může objevit zvětšení těžkosti provedení, ale to je, do určité míry, normální efekt. Je to spojené s přestavbou fyzického těla (svalů) nebo, jinými slovy, je to změna způsobu provádění pohybu (antagonistické svaly a synergetické svaly – odkaz na článek). S postupující praxí Čchi Kung Jeřába se dosahuje určitého, více méně stabilně komfortního stavu. Pak můžeme pokračovat dál.

Druhá etapa spočívá v pochopení a realizaci lehkosti. Obtíž tkví ve zvláštnosti lidské psychiky – „člověk nezná správnou míru“. Pokud člověk slyší slovo „lehkost“, hned si představuje, že je to let na oblaku jako ve filmu, že praxe se má dít sama jako zázrakem a proto se uvolňuje až příliš. Pak je samozřejmostí, že výsledek neodpovídá očekávaní a nastává zklamání a apatie. Kouzla neexistuji, všechna kouzla jsou výsledkem dlouhé a poctivé práce.

Lehkost v Čchi Kung je projevením energie lidského organizmu. Je to výsledek dlouhé a systematické praxe. Musíme znovu pochopit, co znamená lehkost v Čchi Kung Jeřába. Pro dosažení kladného efektu od tréninků musíme se naučit používat nástroje vědomí – koncentraci, dech a jiné – a taky stále zdokonalovat jejích ovládání protože májí uplatnění skoro ve všech částích Wing Chun Keun Phai. Tady se dají zvýraznit následující aspekty:

- jednoduché nástroje vědomí;

- složité nástroje vědomí;

- interakce nástrojů vědomí.

Lidský organizmus obsahuje minimálně dva aspekty. Jsou to fyzické tělo a energetické biopole (obal, aura). Během praxe Čchi Kung Jeřába, i když provedení pohybu je smíšené (fyzicky a energeticky), musíme zaměřit svoji pozornost na vytknutí jemných aspektů. Je třeba se snažit, aby kontrola vycházela z hrubosti a směřovala k jemnosti. Díky tomu nastává harmonizace biopole a později se biopole stává jednotným. Takovým způsobem můžeme dosáhnout praktického výsledku – stabilně regulovaného dobrého stavu zdraví, které je nutné pro všechny životní situace.

Třetí etapa spočívá v posílení a obohacení biopole, které už musí být harmonizované a jednotné. Uskutečňuje se to přes studium práce šlach, když se člověk během provedení cvičení snaží procítit šlachy, aniž by při tom napínal tělo. Studium trvá dlouho, protože tady je velice jednoduché ztratit kontrolu a vše dělat po staru (mechanicky). Ale po dosažení výsledků se dá získat pevné zdraví, vysoký stupeň vitality, sebejistotu, pochopení životních situací, zkušenosti a také to čemu se obvykle říká „jiskra v očích“.

Během delšího praktikování se zvětšuje kvantita a kvalita pozornosti. Pak můžeme pomalu, v klidu a bez stresu, regulovat vlastní každodenní život – posiluje efektivitu poznání Čchi Kung. Je důležité pamatovat si, že není vodné zabývat se vším najednou. Během studia Čchi Kung Jeřába je důležitá, především, stálost, ne doba praktikování.

Podmínky pro cvičení musí být pohodlné. Vhodné je klidné místo, které by mělo mít komfortní atmosféru. Žádoucí je, aby vás nerušili lidé a zvířata, ani technická zařízení. Oděv by měl být volný a pohodlný. Je třeba cvičit před přijetím tvrdé stravy. Nesmí se praktikovat během velké ztráty sil – ihned po jídle, po silné fyzické zátěži, pozprostředně po sexu, ve stavu alkoholického opojení, při zhoršení nemoci (například při vysoké teplotě). Ženy by neměly praktikovat během menstruace a těhotenství.

V každodenním životě, díky praxi Čchi Kung Jeřába, můžeme objevit schopnost porozumění a regulace nedostatku a přebytku životních sil a v souladu s tím, regulovat stravování, spánek, sex, komunikaci, emoce, intelekt, uplatnění tvůrčího a běžného úsilí. Díky novým možnostem je možné určení „zlatého středu“, díky kterému nejsou odchylky v běžném životě – toto téma je rozebíráno na seminářích Tao Čchi Kung a je vysvětleno v dalších článcích.

Alexandr Kravčenko

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace