en cs
Přijďte si k nám zatrénovat

Otestujte si ZDARMA jak Vám budeme vyhovovat, a poté se můžete rozhodnout, jestli to s námi zkusíte.
Platnost rezervace je 14 dní.

Čchi kung

V nejširším smyslu slova lze za čchi-kung považovat všechny lidské aktivity. Jedná se o poznání a řízení našeho života. Dokud žijeme, neustále dýcháme, pravidelně přijímáme potravu, působíme na své okolí a vnější okolí na nás. V užším smyslu slova pojem Čchi-kung představuje různá fyzická, dechová i mentální cvičení. Některá mají základ v klasických bojových uměních, mnohé se však zaměřují především na zlepšení zdravotního a psychyckého stavu, na zlepšení celkové kondice, na získání a udržení zdraví.

Základní dělení čchi-kungu, význam správného dýchání

Jednotlivé praktiky, formy, cvičební komplexy je možné rozdělit do dvou základních skupin. Na tvrdý a  měkký čchi-kung.

Velmi zjednodušeně lze rozdíl mezi měkkými a tvrdými komplexy přiblížit tak, že zatímco tvrdé komplexy a formy se zaměřují na utužování, těla, šlach, vnitřních orgánů. Měkké formy naproti tomu kladou důraz na uvolnění tělesné i duševní, které umožní volné proudění životní energie čchi naším tělem.

U obou forem cvičení je kladen důraz na určitý specifický způsob dýchání, z nichž každý působí poněkud jiným způsobem na organizmus a psychiku. O dýchání se na dálném východě tvrdí, že spojuje tělo a mysl člověka.

U tvrdých forem se často používá řízené dýchání k vytvoření a kontrole vnitřního napětí v těle tak, aby nedocházelo k přetěžování srdce a plic, aby nedocházelo k nežádoucímu zvýšení tlaku a návalům krve do hlavy při fyzické zátěži organizmu.

V měkkých formách se často pracuje se změnou důrazu na nádech, výdech nebo rovnoměrné, volné dýchání.  Využívá se vazby způsobu dýchání a vegetativním nervovým systémem.  Soustředění na výdech zklidňuje, naopak důraz na nádech působí budivě.

Smysl a účinky cvičení

Praktikování čchi-kungu umožňuje zájemci, aby si lépe uvědomil svoje tělo, jeho možnosti. Vede k hlubšímu vnímání pohybu i sounáležitosti jednotlivých částí těla, hlubší orientaci v prostoru. Přináší zkušenosti umožňující vnímání a ovládání vnitřní energie v našem těle.  Ani po náročném cvičení bychom neměli být vyčerpaní, ale plní energie. Cítíme–li takové účinky, je způsob cvičení správný.

Při pravidelném praktikování postupně dochází k harmonizaci energie v těle, která se projeví ve zvýšení imunity, hormonální stability, odstranění neplodnosti, stabilitě lymfatického systému. Cvičením lze odstranit bolesti páteře, únavu, stres, zlepšit soustředění a spánek, získat emocionální stabilitu.

NOVINKY ZE ŠKOLY WING CHUN PRAHA

15.05. Alice Bílková, manažerka

K Čchi-Kungu jsem se dostala na doporučení, protože jsem se…

15.05. Julie, Deal specialist

I wanted to exercise and in the same time to learn a few…

15.05. Jakub Novák, manažer

Cvičení vietnamského stylu Kung-Fu „Wing Chunu Kuen Phai“…

SEO optimalizace